Blog

10 klamstiev o montovaných domoch

Tým ako rastie popularita montovaných domov na Slovensku, začína zároveň kolovať viac a viac mýtov okolo týchto revolučných obydlí. Mylné informácie však bohužiaľ vychádzajú predovšetkým od neodborných zdrojov alebo z úst neinformovaných ľudí, ktorí žiadny dom (a už vôbec nie montovaný dom) nevlastnia a trpia predsudkami voči všetkým a všetkému. Ak sa vy nechcete ochudobniť o cenovo všetkým dostupné a ekologické bývanie, ktorého architektonické i technické riešenie je na samotnom vrchole, obráťte sa radšej na odborníkov alebo priamo majiteľov montovaných domov.

Hneď na samotnom začiatku rozvoja montovanej výstavby na území Slovenskej aj Českej republiky sa prejavila typická slovanská povaha – veriť len v to svoje a tradičné, cudzie odsudzovať už v samotnom zárodku bez akejkoľvek šance na preverenie domnienok v praxi. Je však nutné si uvedomiť, že montované domy sú z veľkej časti tvorené drevom a to je pre naše prostredie vlastné a prirodzené oveľa viac ako doteraz „tradičná“ pálená tehla či masívny betón. Čo si našťastie tiež pomaličky rad našich občanov uvedomuje a mnohí z nich sú zato teraz iste nesmierne vďační.

Poďme sa ale teda pozrieť na tie najabsurdnejšie klamstvá smerované proti montovaným domom. Popisované sú synchronicky približne tak, ako sa postupne začali objavovať, vďaka čomu môžete sami posúdiť ich stupňujúci sa nezmyselnosť.

Lož č. 1: „Prírodná katastrofa zrovná montovaný dom so zemou.“

Verte alebo nie, toto bola jedna z prvých obáv našich vlastencov, potom čo sa dozvedeli o výstavbe montovaných domov na Slovensku. Počuli ste niekedy o tom, že by v našich podmienkach bolo tornádo alebo sa zem otriasala silou 6 Richterove stupnice tak, aby k takejto katastrofe mohlo vôbec dôjsť? Iste že nie, nie je to totiž ani z výhľadom do budúcna možné. Nežijeme v seizmickej oblasti, a keby sa náhodou mala naša krajina v takto nebezpečnú oblasť premeniť, verte, že by sme o tom včas vedeli. Veda je totiž Xkrát popredu než naše „jednoduché“ myšlienkové pochody. Možno sa ľudia skôr obávajú celkovej stability montovaných domov. Tá je však vďaka ideálne vyváženom pomere tvrdosti, pevnosti, hustoty a pružnosti drevenej konštrukcie dokonalá, a tak z ničoho podobného nemusíte mať obavy.

Jediná zásadná klimatická zmena, ktorá je u nás za posledné storočí zaznamená a mohla by mať vplyv na kvalitu bývania, je častejší a intenzívnejší výskyt krupobití. Vzhľadom však na to, že aj betónové či tehlové domy bývajú často opatrené vonkajším zatepľovacím systémom, je u nich rovnako ako u montovaných domov dôležité používať kvalitnú finálnu omietku tak, aby nedošlo k porušeniu obvodového plášťa. Ďalšou z možností je, obložiť dom drevom, čo sa k betónovej pevnosti hodí rovnako ako k psovi bič, čiže vôbec nie. Ak drevo, tak už zo všetkým všade tak, aby stavba bola skutočne v súlade s prírodou a nie sa na to iba hrala.

Lož č. 2: „Montovaný dom odnesie veľká voda.“

Ak by tomu tak bolo, nemohli by sme pozorovať vo svete bežné prímorské drevostavby stojace po stáročia na drevených pilotoch. Drevu je vlhkosť prirodzená a preto jej dokáže veľmi silno odolávať. Ak napadne vašu oblasť veľká voda, je skôr dôležité to, aby akákoľvek stavba vrátane tej montovanej, mala kvalitne zhotovený podklad a bola k nemu riadne a kvalitne ukotvená. V prípade opadnutí veľkej vody stačí pri montovanom dome vymeniť iba premočené izolačné materiály do výšky ich zatopenia a môžete bývať. Takáto rekonštrukcia je oveľa lacnejšia a rýchlejšia ako u iných stavieb. Preto paradoxne, montovaný dom vie čeliť veľkej vode ľahšie ako ostatné stavebné konštrukcie.

Lož č. 3: „Ak škrtnem zápalkou, montovaný dom zhorí ako dom z papiera.“

Montované domy zodpovedajú súčasným požiadavkám na požiarnu odolnosť a do ich zakladnej výbavy patrí aj protipožiarny sadrokartón. Drevené triesky síce horia a sú jedným z najobľúbenejších palív, avšak masívne konštrukčné trámy sú požiarne odolné. Pri vzplanutí totiž vzniká na povrchu drevených trámov obhorené krusta, ktorá bráni hlbšiemu preniknutiu ohňa do konštrukcie. Oproti tomu sa konštrukcia s ocele taví behom chvíľky, vďaka čomu sa dom okamžite rúca k zemi. Pri montovanom dome podobný problém nehrozí. O pravdivosti tohto výroku svedčí fakt, že konštrukcie z ocele začínajú byť novo obkladané drevom.

Lož č. 4: „Montovaný dom mi napadnú huby a červotoči.“

To môžu, avšak len v prípade neodbornej výstavby svojpomocne. Kvalitné vedomosti architekta a realizačnej firmy montovaných domov však dokážu na týchto nepozvaných návštevníkov obstojne vyzrieť. Ako? No predovšetkým skrze dokonale zvládnuté konštrukčné detaily, technologickú disciplínu pri realizácii a zvládnutie princípu nazývaného „konštrukčná ochrana dreva“. Ďalej je dobré mať na pamäti, že o akúkoľvek stavbu domu sa musí následne dbať tak, aby iba nechátrala. S tým rovnako súvisí aj životnosť domu, ku ktorej takto teraz plynule prejdeme.

Lož č. 5: „Životnosť montovaných domov je krátka.“

Životnosť domu sa vždy odvíja od kvality zhotovenia domu, kvality použitých materiálov a od následnej starostlivosti užívateľmi. Súčasné montované domy musia spĺňať prísne kritériá v oblasti pevnosti, životnosti a stability. Ich existencia je teda úplne porovnateľná s ostatnými stavebnými technológiami a pre všetky domy sú tak platné jednaké rozmedzia:

  • Životnosť nosných konštrukcií: 100 – 150 rokov aj viac
  • Životnosť doplnkových konštrukcií (elektroinštalácie, vodoinštalácie, okná atď.): 20 – 50 rokov
  • Životnosť zodpovedajúcej úrovni kvality života: 15 – 30 rokov (schopnosť domu udržať krok s tempom vývoja vo stavebníctve)

Lož č. 6: „Montovaný dom má zlú akustiku aj tepelne izolačné vlastnosti.“

Moderné ultra-nízkoenegetické domy disponujú špičkovými izolačnými materiálmi, čo ich robí absolútne energeticky nenáročnými. Vďaka drevu, ktoré je v nich obsiahnuté, majú navyše tú nespornú výhodu, že sa vzniknuté teplo nesnaží najskôr akumulovať v stenách, a až potom rozptyľovať do vnútorného prostredia, ako je to pri murovaných či betónových domov. Minimálne tepelné straty a nízke účty za vykurovanie a ohrev vody sú u montovaných domov zaručené. Rovnako skvele si vedú ich vzduchotesné a akustické vlastnosti.

Lož č. 7: „Montované bungalovy sú len provizórne. Nie sú vhodné na trvalé bývanie.“

Tu už prechádzame k absolútnym nezmyslom, ktoré si ľudia začali pridávať po vyvrátení tých vyššie popísaných. V problematike venujúcej sa životnosti sme sa mohli presvedčiť, že montovaný dom môže obyvateľom slúžiť minimálne rovnako dlho ako iné konkurenčné stavby. Vďaka svojej nízkej cene, ktorá je daná predovšetkým dômyselnou stavebnou prípravou alebo úsporou peňazí na mzdách murárov vďaka rýchlej výstavbe, si navyše môžete dom moderne vybaviť tak, že sa v ňom budete cítiť ako kráľ. V plne funkčnom a vybavenom montovanom dome sa vám teda bude žiť o mnoho lepšie, než v predraženom tehlovom holodome, kedy na nič ďalšie už nezostali peniaze a ktorého prevádzka je finančne náročná. Ako montované sa tiež stavajú tiež výrobné haly alebo administratívne budovy, čo tiež vyvracia mylne priraďované provizórium montovaným domom.

Lož č. 8: „Použitím dreva, ako hlavného stavebného materiálu, uškodím životnému prostrediu.“

Je veľmi pozoruhodné, ako ľuďom ležia v žalúdku vysekané pláne viac, než dolovanie krajiny a vzácnych neobnoviteľných zdrojov, čo už je činnosťou úplne nenávratnou. Je na čase uviezť na pravú mieru súčasný stav dreva na našom území:

  • Drevo je obnoviteľný prírodný zdroj.
  • Dnes máme 2 x viac dreva než za prvej republiky.
  • Dnes využívame drevo menej ako krajiny, ktoré nie sú zalesnené takmer vôbec.
  • Ročný prírastky dreva sú o 1/3 vyššie ako jeho plánovaná ročná ťažba.
  • Energia potrebná na výrobu dreva je mnohokrát nižšia ako energia na výrobu skla, ocele, betónu alebo pálených tehál.
  • Výroba dreva je bezodpadová, každá jeho časť je použitá pre svoj špecifický účel (stavebníctvo, tesárstvo, kúrenie apod.).

Lož č. 9: „Montovaný dom je určený len pre rodiny s nízkymi príjmami.“

Časy, kedy chudáci žili v drevených chatrčkách a zbohatlíci vo vymurovaných vilách sú dávno preč. Z minulosti sme sa tiež mohli poučiť, že obstaraním nehospodárnej budovy podriaďujete celý svoj život jej údržbe a väčšinu svojich financií jej prevádzke alebo splácaniu nekonečných hypotekárnych splátok. To už za vychvaľovanie sa dávno nikomu nestojí. Teraz už je možnosť taká, že ten, kto má málo peňazí, postaví si montovaný dom menší a jednoduchý. Tí, ktorých príjmy sú vyššie, môžu vsadiť na atypickú montovanú vilu s najšpičkovejším technologickým vybavením. Montované domy sú dostupné všetkým, pričom všetkým sú garantované všetky výhody montovaných domov, ktoré so sebou prinášajú.

Súčasný montovaný dom vie poslúžiť rovnako dobre ako akýkoľvek iný. Ak chcete teda dobrovoľne investovať tam, kde už to ale vôbec nie je potreba, to už je na vašom vlastnom zvážení. Avšak tí, ktorí myslia ekonomicky a zároveň sa riadi heslom „carpe diem“, vsádzajú práve na moderný dom z dreva, pretože im týmto uvoľňuje veľké množstvo finančných prostriedkov na koníčky a cestovanie.

„Zdravý životný štýl a chuť užívať si každého dňa zvíťazili nad kapitalizmom a mocnosťou – montované domy“

Lož č. 10 „Montovaný dom je nemoderný.“

 

Montovaná novostavba ale aj každá iná, je presne taká, akú si ju vyberiete, alebo spolu s projektantom navrhnete. Šikovný architekt, stavebná firma, ktorá sleduje najmodernejšie trendy spoločne s vaším dobrým vkusom a zmyslom pre realitu, sú hlavnými predpokladmi ku vzniku domu vyrážajúceho dych. V rámci projektu domu sa oplatí myslieť aj na projekt záhrady, garáže a oplotenia tak, aby ste predišli následným problémom s úradmi a hlavne, aby ste vytvorili zladenú architektonickú zástavbu celého vášho pozemku. TreeMont s.r.o. je presne takým partnerom, ktorý vám pomôže zabezpečiť moderné a funkčné bývanie. Vybrať si môžete z katalógu typových projektov montovaných domov, ale aj zostaviť si dom úplne individuálny. Stačí len zadať vami požadované základné parametre tu, a obratom od nás získate predbežnú cenovú ponuku.

Predpokladá sa, že zoznam mýtov okolo montovaných domov a drevostavieb sa bude naďalej rozširovať, a to až do tej doby, kedy tieto domy nebudú pojaté za tradičnú výstavbu. Jedine potom už nebudú pre slovenských občanov ničím cudzím a tým teda aj odsudzovaným. Ľudia sa musia zžiť s faktom, že dnes už nie je výstavba rodinného domu ničím zložitým a cenovo nedosiahnuteľným. Chce to len odvahu a ekonomické myslenie. A možno práve to, že dané dve vlastnosti v sebe rad Slovákov nemôže prebudiť, ich núti k šíreniu týchto klamstiev tak, aby cestu k vlastnému lacnému bývaniu sťažili aj vám – „Keď ja nie, tak nikto.“ Však to poznáte.  Nenechajte sa zastaršiť a choďte si za svojím cieľom. Nízkoenergetický montovaný dom je nielen riešenie ale predovšetkým výhra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *