Blog

Aké okná zvoliť do montovaných domov?

Veľkou výhodou doby ktorú práve žijeme sú takmer neobmedzené možnosti pri výbere rôznych bytových doplnkov, stavebných materiálov alebo stavebných komponentov. Inak tomu nie je ani v prípade okien. Vyberať si tak môžete z plastových, drevených alebo hliníkových okien. Vaše možnosti tým samozrejme ešte nekončia. Nespomenuli sme totiž  oceľové alebo fiberglassové okná, ktoré majú rám vyrobený z kompozitného materiálu.

Zorientovať sa v takej širokej ponuke môže byť  niekedy naozaj poriadne stresujúce a zložité. Navyše každý materiál  použitý na výrobu okien ponúka svoje špecifické výhody, ale zároveň disponuje aj istými nevýhodami. Pre porovnanie jednotlivých materiálov sme sa preto pozreli na niekoľko základných parametrov, ktoré dokážu okrem iného vypovedať aj o ich vhodnosti použitia pre váš montovaný nízkoenergetický dom. V závere sa tak napokon dozviete, ktoré okná budete musieť zo zoznamu vhodných kandidátov pravdepodobne vyškrtnúť.

Obstarávacia cena

Ak by malo byť jediným kritériom výberu okien pre váš nízkoenergetický dom finančné hľadisko, tak jednoznačným víťazom by boli plastové okná. V tesnom závese za nimi by nasledovali fiberglassové, po nich drevené a napokon hliníkové okná. O niečo hlbšie do vrecka by bolo potrebné siahnuť pri oknách z oceľových profilov.

Toto kritérium je však individuálne. Niekto finančné prostriedky pri výbere okien radí na prvé miesto, pre iného naopak nie sú rozhodujúce. Keď sa pozrieme na rebríček obľúbenosti okien tak zistíme, že v podstate takmer navlas kopíruje poradie, ktoré sme uviedli. Všeobecnej obľube sa stále najviac tešia plastové okná. Potom nasledujú drevené a hliníkové okná, ktoré si viac-menej udržiavajú svoju pozíciu. Poradie obľúbenosti uzatvárajú fiberglassové a oceľové okná.

Životnosť okien a ich údržba

Životnosť jednotlivých typov okien je rôzna. Začať môžeme pri plastových, ktorých životnosť sa uvádza v rozpätí 35 až 50 rokov.  Niekomu sa životnosť plastových okien najmä pri porovnaní s ďalšími typmi okien môže javiť menšia. Avšak z pohľadu neustáleho vývoja a výroby technicky čoraz dokonalejších výrobkov je životnosť plastových okien rozhodne postačujúca.

Čo sa týka hliníkových a oceľových okien, tak v ich prípade sa životnosť uvádza v rozpätí 80 – 100 rokov. Rovnakú životnosť však dosahujú aj drevené okná. Pri drevených oknách spomenieme, že ich celkovú životnosť si netreba mýliť so životnosťou povrchovej úpravy. Povrchová úprava môže vzbudzovať nedôveru v drevené okná najmä vtedy, keď nie je obnovovaná v pravidelných intervaloch 10 – 15 rokov.

Údržba všetkých typov okien s výnimkou drevených si nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu. Postačí vyčistiť a namazať kovanie okien. Okrem toho sa raz ročne odporúča natrieť tesnenie okien silikónovým olejom.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Z pohľadu tepelno-izolačných vlastností okien nás bude zaujímať predovšetkým ich profil. Zo všetkých typov okien majú plný profil iba drevené okná. A práve drevené okná na výrobu ktorých bolo použité drevo s nízkou hustotou (smrek, jedľa) dosahujú najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti. Za drevenými oknami nasledujú plastové, potom fiberglassové a napokon oceľové s hliníkovými.

Plastové okná rovnako ako fiberglassové nedisponujú plným profilom. Ich profil je tvorený niekoľkými od seba oddelenými vzduchovými komorami. Čím je počet komôr vyšší tým sú tepelno-izolačné vlastnosti okien lepšie. Tenkostenné profily týchto okien  sú vypĺňané rôznymi tepelnými vkladmi. Od kvality a hrúbky týchto izolačných vkladov sa potom odvíjajú ich tepelnotechnické vlastnosti.

Aj ostatné typy, teda oceľové alebo hliníkové okná využívajú takéto tenkostenné profily, ktoré sú podobne ako pri plastových oknách vyplnené rôznymi tepelnými izolantmi. Kovové rámy okien a potom predovšetkým hliníkové majú však napriek tejto výplni vyšší súčiniteľ  tepelnej vodivosti.  Jednoduchšie povedané prestup tepla cez rám je podstatne väčší ako pri drevených alebo plastových oknách. Kovové okná tak najmenej vyhovujú tepelno-izolačným požiadavkám na konštrukcie okien, ktoré majú byť použité  v nízkoenerrgetickom dome.

Na tepelno-izolačné vlastnosti okien má vplyv tiež tesnenie. Súčasným štandardom je použitie  minimálne dvoch tesnení, teda vonkajšieho a vnútorného. Tejto požiadavke vyhovujú všetky typy okien.

Aký je teda záver?

Napriek tomu, že nevyhlásime jednoznačného favorita, mohli by sme skonštatovať, že pre nízkoenergetický dom sú najviac vhodné plastové alebo drevené okenné konštrukcie. Ponúkajú najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti, primeranú životnosť a v ich prospech napokon napovedá aj samotná cena. V prípade ostatných okien by išlo pravdepodobne o experimentovanie.

3 thoughts on “Aké okná zvoliť do montovaných domov?

  1. Spätné upozornenie: Prečo sa neoplatí šetriť pri montovanom dome na kľúč? - Montované domy
  2. Spätné upozornenie: Na čo myslieť pri výstavbe nízkoenergetického rodinného domu? - Montované domy
  3. Spätné upozornenie: Plastové alebo drevené okná do montovaného domu? - Montované domy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *