27 nov

„Aj tú najvyššiu vežu začali stavať od základov“, hovorí staré čínske príslovie. Základová doska je tak úplne prvou stavebnou činnosťou s ktorou sa budete musieť popasovať aj vy ešte pred samotným zahájením výstavby montovaného domu. Samozrejme iba za predpokladu, že nevyužijete služby stavebnej spoločnosti a základovú dosku montovaného domu si zhotovíte svojpomocne.

Prvým predpokladom kvalitného domu sú stabilné základy a kvalitná základová doska. Aby tomu tak naozaj bolo aj vo vašom prípade, prinášame vám postup prác, ktorý by ste pri zhotovovaní svojej základovej dosky mali dodržať.

Bez geodeta to nepôjde

S geodetom ste už pravdepodobne mohli prísť do kontaktu, ešte pred vydaním samotného stavebného povolenia. Vtedy mal možno na starosti prípravu podkladov pre projektanta alebo vám pomohol pripraviť podklady pre obvodný pozemkový úrad v súvislosti s vyňatím vášho pozemku z poľnohospodárskej pôdy.

No a pred samotným začatím výkopových prác budete musieť využiť jeho služby znovu. Tentoraz vám pomôže s osadením stavby na pozemku. Geodet na základe výkresu určí, kde presne na pozemku bude stáť váš nový montovaný dom. Jeho polohu na pozemku vyznačí drevenými kolíkmi, na ktoré si budete môcť natiahnuť špagát a pomocou vápna vyznačiť hranice základov.

Výkop základov môže začať

Po vyznačení hranice základov vám už nič nebráni, aby ste mohli začať naplno pracovať na základovej doske montovaného domu. Od výšky osadenia vášho domu a hmotnosti stavby sa bude odvíjať nielen hĺbka, ale aj šírka základových pásov. Presnejšie údaje týkajúce sa ich hĺbky alebo šírky nájdete v projektovej dokumentácii.

V žiadnom prípade však pri snahe o ušetrenie finančných prostriedkov nezmenšujte hĺbku základových pásov. Vykopanie základov do nezamŕzajúcej hĺbky pôdy má svoje opodstatnenie. V prípade plytšie vykopaných základov sa pod ne môže dostávať voda, ktorá bude v zime mrznúť a následne zväčšovať svoj objem. Základy tak môžu byť v zimnom období vytláčané smerom hore a po oteplení budú zasa klesať dole. Takéto nežiadúce pohyby základov môžu spôsobiť poškodenie vášho domu. Dodržaním stanovenej hĺbky základov tak môžete predísť prípadným neskorším a úplne zbytočným nepríjemnostiam.

Po vykopaní základových pásov bude potrebné v súlade s projektovou dokumentáciou precízne umiestniť časti kanalizačných potrubí a vodovodných, elektrických alebo plynových vedení. Pred samotnou betonážou základových pásov nezabudnite tiež na montáž pásoviny, ktorá bude slúžiť na uzemnenie bleskozvodu.

Betonáž základov a položenie debniacich tvárnic

V súčasnej dobe sa nemusíte namáhať pri svojpomocnom a prácnom miešaní betónu. Vyrobia vám ho v betonárni a pohodlne prepravia až na váš pozemok. Toto riešenie je ideálne aj v prípadoch keď váš pozemok nie je dostatočne široký a základy nie je možné zaliať betónom priamo z klasického autodomiešavača. Betonárky disponujú autodomiešavačmi s čerpadlami alebo potom aj samostatnými autočerpadlami (tzv. pumpami), ktoré dokážu betón uložiť aj na veľké vzdialenosti.

Na betonáž základových pásov vám postačí použiť betón triedy B15. Po vyliatí základových pásov si dajte záležať na vyrovnaní ich povrchu. Ideálne bude ak ich vyrovnáte a uhladíte pomocou vodováhy. Zjednoduší a uľahčí vám to potom murovanie soklovej časti základovej dosky.

Do vyrovnaného betónu sa ešte predtým ako stvrdne odporúča vertikálne zapichnúť oceľové roxorové tyče. Tyče umiestnite v rozostupoch tak, aby potom po osadení debniacich betónových tvárnic boli umiestnené približne v ich strede. Neskôr, po vymurovaní betónových tvárnic, roxorové tyče previažete s oceľovou výstužou základovej dosky montovaného domu.

Základová doska montovaného domu – príprava a betonáž

Potom ako ste vyplnili základové pásy betónom, vymurovali sokel a uložili všetky potrebné potrubia alebo prípojky, môže prísť na rad samotná základová doska. Plochu pod základovou doskou vysypte dostatočnou vrstvou štrku, zrovnajte a toto podložie poriadne zhutnite. Na zhutnenie môžete podľa potreby použiť vibrovacie dosky alebo valce. Následne môžete na takto pripravené lôžko začať klásť oceľové kari siete. Nezabudnite však, že oceľové siete budú plniť svoju funkciu iba vtedy, keď nebudú položené priamo na zhutnenom podloží. Klaďte ich preto na dištančné podložky. Kari siete pri ukladaní navzájom prekladajte cez dve oká a v miestach prekrývania ich previažte napríklad sťahovacími pásikmi.

Takto pripravené podložie základovej dosky môžete napokon zabetónovať. Podobne ako pri zalievaní základov môžete využiť služby betonárne. Teraz však na betónovanie bude potrebné použiť betón triedy B20. Pri betonáži základovej dosky bude vhodné použiť ponorný vibrátor alebo aspoň vibračnú latu, ktorá betón primerane zhutní. Okrem iného tak zabránite  tvorbe tzv. štrkových hniezd alebo trhlín. Zabetónovanú dosku bude potrebné nechať schnúť minimálne 3 až 4 týždne.

Základovou doskou to pre vás končí

Ak bude základová doska montovaného domu zhotovená a dostatočne vyzretá, môže byť zahájená samotná výstavba vášho montovaného domu. Vy môžete pokojne oddychovať a popri tom sledovať ako vám pred očami doslova zo dňa na deň vyrastá vaše vysnívané rodinné hniezdo.

, , ,
Zdieľať

Komentáre: (2)

You are not signed in. Sign in to post comments.

Akým chybám sa vyhnúť pri výstavbe montovaného domu? 1. časť - Montované domy

18. decembra 2017 |

[…] montovaného domu, ale aj iného začína zalievaním základovej dosky. Samozrejme je dôležitý kvalitný betón. Chybou je, ak má betón nadmerné množstvo vody […]

Etapy výstavby montovaného domu - Montované domy

29. mája 2018 |

[…] do rúk stavebnej spoločnosti, ale ak si trúfate, môžete si ju zhotoviť svojpomocne. Ak bude základová doska montovaného domu zhotovená a dostatočne vyzretá, tak môže firma začať s výstavbou […]

Comments are closed.