Blog

Ako na základovú dosku? Návod tu!

„Aj tú najvyššiu vežu začali stavať od základov“, hovorí staré čínske príslovie. Základová doska je tak úplne prvou stavebnou činnosťou s ktorou sa budete musieť popasovať aj vy ešte pred samotným zahájením výstavby montovaného domu. Samozrejme iba za predpokladu, že nevyužijete služby stavebnej spoločnosti a základovú dosku montovaného domu si zhotovíte svojpomocne.

Prvým predpokladom kvalitného domu sú stabilné základy a kvalitná základová doska. Aby tomu tak naozaj bolo aj vo vašom prípade, prinášame vám postup prác, ktorý by ste pri zhotovovaní svojej základovej dosky mali dodržať.

Bez geodeta to nepôjde

S geodetom ste už pravdepodobne mohli prísť do kontaktu, ešte pred vydaním samotného stavebného povolenia. Vtedy mal možno na starosti prípravu podkladov pre projektanta alebo vám pomohol pripraviť podklady pre obvodný pozemkový úrad v súvislosti s vyňatím vášho pozemku z poľnohospodárskej pôdy.

No a pred samotným začatím výkopových prác budete musieť využiť jeho služby znovu. Tentoraz vám pomôže s osadením stavby na pozemku. Geodet na základe výkresu určí, kde presne na pozemku bude stáť váš nový montovaný dom. Jeho polohu na pozemku vyznačí drevenými kolíkmi, na ktoré si budete môcť natiahnuť špagát a pomocou vápna vyznačiť hranice základov. Skúsená firma si však dokáže poradiť aj bez geodeta.

Výkop základov môže začať

Po vyznačení hranice základov vám už nič nebráni, aby ste mohli začať naplno pracovať na základovej doske montovaného domu. Od výšky osadenia vášho domu a hmotnosti stavby sa bude odvíjať nielen hĺbka, ale aj šírka základových pásov. Presnejšie údaje týkajúce sa ich hĺbky alebo šírky nájdete v projektovej dokumentácii.

V žiadnom prípade však pri snahe o ušetrenie finančných prostriedkov nezmenšujte hĺbku základových pásov. Vykopanie základov do nezamŕzajúcej hĺbky pôdy má svoje opodstatnenie. V prípade plytšie vykopaných základov sa pod ne môže dostávať voda, ktorá bude v zime mrznúť a následne zväčšovať svoj objem. Základy tak môžu byť v zimnom období vytláčané smerom hore a po oteplení budú zasa klesať dole. Takéto nežiadúce pohyby základov môžu spôsobiť poškodenie vášho domu. Dodržaním stanovenej hĺbky základov tak môžete predísť prípadným neskorším a úplne zbytočným nepríjemnostiam.

Postup po vykopaní základov

Postup po vykopaní základov je nasledovný. Na dno výkopu sa v podľa druhu podložia dáva vrstva štrku, ktorá sa následne zhutní. Na zhutnenie môžete podľa potreby použiť vibrovacie dosky alebo valce. Potom sa rozkladá zemniaca pásovina. Tá bude slúžiť na neskoršie pripojenie bleskozvodu. Ďalším krokom je umiestnenie tzv. chráničiek. Ide o akýsi prechod v základoch, cez ktoré budú vedené kanalizačné a vodovodné trubky a elektrické rozvody.

Do výkopov môžete dať aj armatúru, tento krok však závisí od projektu. Úlohou armatúry je celkové spevnenie základov, ak je nestabilný terén. Zvyčajne sa na tento účel používajú vzájomne pospájané kari siete. Potom nasleduje betón, ktorý sa vyleje do pripravených výkopov. Do tuhnúceho betónu sa následne zapichujú roxorové tyče, ktoré slúžia na previazanie podzemnej a nadzemnej časti základovej dosky. Tým pádom nám vznikajú betónové pásy. Pri betónových pásoch je dôležitá ešte jedna poznámka. Výkopy pre základové pásy je potrebné mať vodorovné. Neplatí to však pri základovej doske vo svahu. Pri tejto základovej doske sa výkopy vykonávajú stupňovito, tzv. schody, kde je potreba každý schod šalovať a po zabetnóvaní pásov treva šalung odstániť.

Ide to aj bez základových pásov

Základ nemusia tvoriť vždy základové pásy. Kvalitné základy môžu byť aj bez základových pásov.Na vyNa tento účel sa používa základová doska, ktorá predstavuje oceľovobetónovú platňu s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používame  ju vtedy, ak je základová pôda menej únosná alebo je pod ňou spodná tlaková voda. Okrem toho sa využíva aj tepelnoizolačný podsyp z penového skla. Do základovej jamy sa vsype a zhutní štrk z penového skla. Vznikne tak tepelnoizolačný vankúš, na ktorý sa priamo betónuje vystužený podkladný betón s hrúbkou 200 až 250 mm.  Takto založený dom nielenže nepotrebuje základové pasy, nepotrebuje ani tepelnú izoláciu pod vrstvami podlahy, pretože je už od zeme izolovaný.

Betonáž základov a položenie debniacich tvárnic

V súčasnej dobe sa nemusíte namáhať pri svojpomocnom a prácnom miešaní betónu. Vyrobia vám ho v betonárni a pohodlne prepravia až na váš pozemok. Toto riešenie je ideálne aj v prípadoch keď váš pozemok nie je dostatočne široký a základy nie je možné zaliať betónom priamo z klasického autodomiešavača. Betonárky disponujú autodomiešavačmi s čerpadlami alebo potom aj samostatnými autočerpadlami (tzv. pumpami), ktoré dokážu betón uložiť aj na veľké vzdialenosti.

Na betonáž základových pásov vám postačí použiť betón triedy B15. Po vyliatí základových pásov si dajte záležať na vyrovnaní ich povrchu. Ideálne bude ak ich vyrovnáte a uhladíte pomocou vodováhy. Zjednoduší a uľahčí vám to potom murovanie soklovej časti základovej dosky.

Do vyrovnaného betónu sa ešte predtým ako stvrdne odporúča vertikálne zapichnúť oceľové roxorové tyče. Tyče umiestnite v rozostupoch tak, aby potom po osadení debniacich betónových tvárnic boli umiestnené približne v ich strede. Neskôr, po vymurovaní betónových tvárnic, roxorové tyče previažete s oceľovou výstužou základovej dosky montovaného domu.

Keď je celý proces hotový, opäť sa k slovu dostáva betón, ktorým sa celá základová doska zaleje v hrúbke zhruba 15 cm. Tým je proces stavby základovej dosky hotový. Po dokončení základov je potrebné betónovú dosku ešte pár dní polievať, aby betón nepopraskal.

Cena základovej dosky

Určite každého z nás nakoniec zaujíma cena finálneho produktu. Pri základoch sa cena určuje zvyčajne v m2. Problémom je, že cenu základov presne určiť nevieme. Ceny začínajú od 90€ za m2 a vyššie. Je to však veľmi individuálne. Za 100 m2 teda zaplatíte približne 9 000€ a vyššie. Všetko však záleží od toho, v akom teréne budete staviať, aký typ základov zvolíte a pod. Na základe stavebných podmienok Vám vieme naceniť aj základy na montovaný dom.

Základovou doskou to pre vás končí

Ak bude základová doska montovaného domu zhotovená a dostatočne vyzretá, môže byť zahájená samotná výstavba vášho montovaného domu. Vy môžete pokojne oddychovať a popri tom sledovať ako vám pred očami doslova zo dňa na deň vyrastá vaše vysnívané rodinné hniezdo.

2 thoughts on “Ako na základovú dosku? Návod tu!

  1. Spätné upozornenie: Akým chybám sa vyhnúť pri výstavbe montovaného domu? 1. časť - Montované domy
  2. Spätné upozornenie: Etapy výstavby montovaného domu - Montované domy

Comments are closed.