25 jan

V jednom z našich nedávnych príspevkov sme sa venovali možným nedostatkom pri výstavbe montovaného domu. Dnes sa k tejto téme vrátime a prinesieme vám pohľad na niektoré ďalšie chyby, ktoré by mohli byť dôvodom nejednej vrásky na vašom čele.

Výstavba montovaných domov si vyžaduje presné postupy, precízne prevedenie a skutočných majstrov svojho remesla. V segmente stavebníctva treba chyby pri výstavbe nielen poznať, ale im predovšetkým pri realizovaní samotnej výstavby predchádzať. Iba vtedy môže všetko fungovať tak, ako má. Poďme teda ku konkrétnym príkladom.

Aby parozábrana nebola pre vlhkosť vstupná brána

Parozábrana v strešnej konštrukcii montovaného domu alebo potom v skladbe obvodovej steny difúzne uzavretej stavby plní dôležitú úlohu. Jej úlohou je zabrániť vniknutiu vlhkosti do tepelnej izolácie. Ak vodné pary preniknú cez parozábranu až do izolácie, môže prísť ku ich kondenzácii, čo už predstavuje výrazný problém. Tepelná izolácia skôr, či neskôr prestane plniť svoju funkciu. Nefunkčná parozábrana však môže poškodiť nielen tepelnú izoláciu, ale aj drevenú konštrukciu montovaného domu, ktorú môžu v dôsledku vlhkosti napadnúť drevokazné huby.

Nainštalovanie kvalitnej parozábrany je teda jedinou možnosťou ako sa dá spomínaným nepríjemnostiam predísť. Najväčšou chybou by bolo experimentovanie s menej kvalitnými parozábranami. Použitie akýchkoľvek lacnejších alternatív alebo dokonca obyčajných stavebných fólií preto nepripadá do úvahy. Pre montovaný dom môže byť použitie takýchto nevhodných materiálov doslova pohromou.

Funkčnosť parozábrany však neovplyvňuje iba jej kvalita. Pri montáži parozábrany je potrebné prelepiť všetky spoje a presahy bez vzniku akýchkoľvek netesností. Ruka v ruke s kvalitou parozábrany musí byť dôraz kladený na precíznosť jej zhotovenia a na kvalitu tesniacich pások. Použitie nevhodných pások môže byť totiž ďalšou veľkou chybou. Nekvalitné pásky sa časom môžu odlepiť a akákoľvek, aj tá najkvalitnejšia parozábrana potom v dôsledku vzniku netesnosti stráca na význame.

Medzi vážne nedostatky pri zhotovovaní parozábrany patrí nesprávne umiestnenie parozábrany. V tomto prípade však ide skôr o nevhodné umiestnenie parozábrany v konštrukcii strechy, kedy medzi parozábranou a obkladom neostáva montážna medzera. Parozábrana tak môže byť pri vedení elektroinštalácie alebo zhotovovaní podhľadu často poškodená. Pri zanedbaní poškodenia parozábrany môže byť iba otázkou času, kedy sa tieto netesnosti podpíšu na konštrukcii strechy. Viac o význame vzduchotesnosti sa môžete dozvedieť z nášho príspevku „Prečo je vzduchotesnosť pri montovaných domoch dôležitá“?

Komín je na streche osamotený ako kôl v plote, ale …

Tento stavebný prvok si rozhodne zaslúži primeranú pozornosť. Od komína, či skôr od celého komínového systému sa v prvom rade očakáva bezpečné odvádzanie spalín do ovzdušia a preto musí vyhovovať technickým a technologických požiadavkám. Jeho viditeľná časť nad strechou odoláva vetru, dažďu, snehu a ostatným vrtochom počasia. Napriek týmto nepriaznivým vplyvom musí komín vyhovovať estetickým kritériám. Ale ani vnútorná časť komína nie je na tom o nič lepšie. Tá zasa odoláva vyšším teplotám a pôsobeniu kondenzátov alebo spalín. Je toho skutočne dosť, čo všetko musí komín zvládnuť a preto niet divu, že jeho výstavbu nemôže sprevádzať žiadne chyby.

Zle vyhotovený komín môže mať na svedomí nielen zlú prevádzku vykurovacieho kotla alebo poškodenie komínovej konštrukcie. V dôsledku chybne vybudovaného komína môže dôjsť k požiaru montovaného domu a následnému ohrozeniu životov jeho obyvateľov. Jednoduchšie a bezpečnejšie bude teda zveriť vybudovanie komína do profesionálnych rúk. Stavebná firma si potom zoberie na starosť dodržanie projektovej dokumentácie a správnu realizáciu výstavby komínového systému. Vyhnete sa tak prípadným chybám a komín bude zodpovedať prísnym požiadavkám nielen na kvalitu alebo tesnosť. Komín bude odolný a zároveň bude spĺňať estetické kritériá. Do pozornosti vám dávame tiež náš článok „10 dôvodov pre komín od spoločnosti Schiedel“ v ktorom sa dozviete prečo by ste mali pri výbere komína siahnuť práve po tomto systéme.

Na streche ešte chvíľu zostaneme

Strechy s nižším sklonom sa nezaobídu bez poistnej hydroizolácie, ktorá chráni strešnú konštrukciu a tvorí poistku pred zatečením vody pri náporoch vetra alebo počas prívalových dažďov. Okrem ochrany strešnej konštrukcie pred zatekaním hydroizolácia zabezpečuje ochranu strechy pred prienikmi vetra, ktoré môžu znižovať efektivitu tepelnej izolácie.

Pri nižších sklonoch striech, je pred položením poistnej hydroizolácie nevyhnutné vytvoriť plné debnenie, ktoré má byť zhotovené takým spôsobom, aby bol zabezpečený prestup vodných pár zo strešného plášťa cez debnenie a strešnú fóliu. Pri pokladaní samotnej hydroizolačnej poistnej fólie je potrebné dávať pozor na to, aby nedošlo k jej mechanickému poškodeniu. Medzi časté chyby pri kladení hydroizolácie patrí nedostatočné vzájomné prekladanie fólie. Vo vertikálnom aj horizontálnom smere by toto vzájomné preloženie fólií malo predstavovať minimálne 10 až 12 cm.

Veľkú pozornosť treba venovať priestupu komína cez hydroizoláciu, ktorá by sa mala riešiť pomocou polyizobutylénového pásu. Osobitnou kapitolou je montáž kontralát. Pri správnom postupe montáže je na každú kontralatu nanášaný tesniaci tmel, ktorý v mieste prichytenia kontralaty k debneniu zabráni vniknutiu zatekajúcej vody.

S nami vám vrásky nehrozia

A viete prečo? Z jednoduchého dôvodu. Vaša spokojnosť je pre nás absolútnou prioritou. Kvalita materiálov, precíznosť prác, profesionalita zamestnancov a moderné technologické postupy sú zárukou najvyššieho používateľského komfortu našich montovaných domov.

 

TIP: Prečítajte si tiež: Akým chybám sa vyhnúť pri výstavbe montovaného domu – časť 1.

, , , ,
Zdieľať