14 júl

Žumpa – riešenie, ktoré napadne každého majiteľa rodinného domu ak sa nemôže napojiť na verejnú kanalizáciu. Existuje ale aj riešenie, ktoré vám zníži náklady na zneškodňovanie odpadovej vody na minimum – čistička odpadových vôd.

koreňová čistička odpadových vôd

Čistička odpadových vôd

Malé čističky odpadových vôd sa tešia čoraz väčšej popularite. Odpadovú vodu, za ktorej odvoz by ste museli pravidelne platiť, ak ju skladujete v žumpe,  v prípade čističiek odpadá. Splašková voda sa prečistí, zbaví sa mikróbov, choroboplodných zárodkov,… a vypustí sa do prírody. Účinnosť čistenia odpadovej vody je pri tomto spôsobe okolo 97% (septik len 30%).

Čistička odpadových vôd – povolenie

Domová čistička vôd spadá pod správu vodohospodárstva. Skôr než si jednu zaobstaráte potrebujete k tomu povolenie. Aby bola jej výstavba schválená musíte predložiť projektovú dokumentáciu príslušnému orgánu – obvodný úrad životného prostredia. Vaša žiadosť musí obsahovať:
Územno-právne rozhodnutie (vydáva obec)
Projektovú dokumentáciu – vytvorí ju projektant, ktorý má oprávnenie na projektovanie vodných alebo inžinierskych stavieb. Projektanta si dobre vyberte – vaša žiadosť prejde mnohými oddeleniami a ak by niekde našli chybu, alebo by niečo chýbalo čas na vybavovanie by sa značne predĺžil.
– Spôsob vypúšťania vyčistenej vody – vodu z čističky môžete vypúšťať dvoma spôsobmi.
– 1. Vsakovacia studňa – trativod – vodu vypúšťate do pôdy. V tomto prípade potrebujete potvrdenie hydrogeologický posudok, že vypúšťaná voda neovplyvní negatívne podzemné vody. Posudok vám vypracuje klasifikovaný hydrogeológ.
– 2. Povrchový tok – vyčistenú vodu vypúšťate do blízkeho potoka, jazera, rieky,…). V tomto prípade budete potrebovať stanovisko správcu toku.
Certifikáty všetkých výrobkov, ktoré pri stavbe čističky použijete.
Kolky – v celkovej hodnote 33e
Výsledok môže dopadnúť rôzne. Môžete dostať kladnú odpoveď, môžete dostať odpoveď s pripomienkami, záväznými podmienkami,… ale môžete dostať aj zamietavú odpoveď. Stáva sa to v prípade keď hydrogeologické podložie v danej oblasti je nevhodné a je riziko ohrozenia podzemných vôd.

Veľa papierovania, ktoré nakoniec môže byť úplne zbytočné. Nezabúdajte ale, že odpadové vody chcete vypúšťať priamo do prírody a tým pádom ju značne ohrozujete. Aby ste sa vyhli možnému sklamaniu a prípadnému zamietnutiu zájdite ešte skôr na najbližší úrad životného prostredia a spýtajte sa či povoľujú v danej lokalite výstavbu domácich čističiek vôd. Ak áno pustite sa do vybavovania.

Priebeh čistenia vody

Malé, alebo domáce čistiarne odpadových vôd čistia vodu podobným princípom ako veľké čističky. Voda sa čistí troma krokmi
Mechanicky – voda sa zbaví hrubých a jemných nečistôt (česlami, alebo sedimentáciou – usadením)
Biologicky – mikroorganizmy (baktérie) rozkladajú splašky. V závislosti od druhu prítomnosť kyslíka môže, ale nemusí byť.
Chemicky – chemické čistenie – nečistoty sa vyzrážajú do vločiek.
Vo väčšine čističiek sa na čistení vody podieľajú baktérie, ktoré potrebujú kyslík a stály prísun novej odpadovej vody. Z tohto dôvodu sú čistiarne vhodné pre obývané rodinné domy a nie rekreačné chatky. Ak sa prívod znečistenej vody dlhšie obmedzí mikroorganizmy začnú odumierať a je nutné ich doplniť. Tiež nie je dobré aby sa do čističky odvádzala aj dažďová voda – došlo by k jej preplneniu a množstvo vody by baktérie vyplavilo.

Objem je dôležitý

V čistiarni odpadových vôd sa voda nezachytáva, neslúži na uskladnenie odpadových vôd. Na jej objeme by ste si preto mali dať záležať. Ide v podstate o drahšiu stavbu (oproti žumpe) preto uvažujte aj do budúcnosti a ak plánujete rozšíriť svoju rodinu zaobstarajte si väčšiu. Najmenšie čistiarne majú kruhový tvar a sú vhodné pre 3 – 5 ľudí. Ich objem je od 0,6 m3. Čističky s objemom 1,5 m3 sú ideálne pre 7 – 10 osôb. Ak plánujete zriadiť čističku v menšej bytovke vyberte si objem čističky 6 m3 (pre cca 35 ľudí).
Pri kúpe čističky si všímajte údaj EO (ekvivalent obyvateľov).
– 2 – 4 EO – čistička pre 2 až 4 ľudí
– 2 – 6 EO – pre 2 až 6 ľudí
Stretnete sa isto aj so zariadeniami s väčšou kapacitou, ale tieto sú najrozšírenejšie na trhu.

Spotreba elektrickej energie

Náklady na čistenie vody prostredníctvom čističky záležia len od spotreby elektrickej energie. Kompresor, ktorý zaisťuje prevzdušňovanie ide na elektrickú energiu. To budú vaše jediné náklady. Nemusíte sa ale obávať veľkej spotreby. Údaje na štítku o spotrebe sú uvedené pri celodennej maximálnej záťaži, vaša čistička isto nepôjde 24 hodín denne.

Čistička odpadových vôd – umiestnenie

Čistička sa umiestňuje pod úroveň terénu (do zeme) na betónovú platňu (dno môže byť aj pokryté štrkom). Obsypte ju pieskom, alebo jemným štrkom a vrch zeminou. Na povrchu zostane len veko šachty s kompresorom, ktorý zaisťuje prevzdušňovanie čističky.
Niektoré druhy čističiek odpadových vôd budete musieť obetónovať. Obetónovanie môže byť potrebné aj v prípade ak máte problém so spodnou vodou. V tomto smere sa radšej obráťte na odborníkov, ktorí vám radi poradia.
Čistiareň by mala byť umiestnená aspoň 10 metrov od rodinného domu a minimálne 5 m od studne. Ak jej odvetrávanie riešite cez kanalizáciu v dome vývod musí byť nad strechou.

Využitie vyčistenej vody

Vyčistenú vodu z čističky môžete vypúšťať do blízkeho vodného toku, dažďovej kanalizácie, alebo do zeme cez vsakovaciu studňu. Určite si ale predtým overte na príslušnom úrade aktuálne predpisy.
Touto vodou môžete pokojne zalievať aj svoju záhradu, alebo stromy. Ak vám čistá príroda a ochrana prírodných zdrojov nie sú ľahostajné môžete vodu z čističky použiť aj na splachovanie WC, alebo umývanie auta.
Kontrola vzoriek vyčistenej vody z čističky sa vykonáva 2 krát do roka v akreditovanom laboratóriu.

Koreňová čistička odpadových vôd

Ďalším ekologickým riešením odpadových vôd sú koreňové čističky vôd. Fungujú na podobnom princípe ako domáce čističky odpadových vôd s tým rozdielom, že na svoju prevádzku nepotrebujú elektrickú energiu.

Jazierko s dvojakým účelom – skrášli aj vyčistí

Koreňová čistička je v podstate jazierko s rastlinami naplnené štrkom. Voda siaha tesne pod povrch štrku takže po ňom môžete prejsť pokojne chodiť. Na koreňoch rastlín a štrku žijú mikroorganizmy, tie sa živia odpadom, ktorý sa nachádza v splaškovej vode. Presne tieto mikroorganizmy nájdete aj v jazerách, vodných nádržiach či rybníkoch.
Tuhý odpad sa zachytáva v žumpe (zbernej nádobe), ktorý je inštalovaný ešte pred jazierkom. Tvorí len cca 5%. Zvyšok (95% odpadovej vody) vteká do jazierka, kde sa čistí.

Koreňová čistička vôd – povolenia

Aj na tento čisto ekologický a finančne nenáročný spôsob čistenia vody potrebujete stavebné povolenie. Úrady však tomuto typu čističiek nie sú naklonené. Nemajú o nich dostatok informácií a v tom prípade ich radšej zamietnu, než povolia a stále dávajú prednosť „prinútiť“ ľudí napojiť sa na verejnú kanalizáciu.

Stavba koreňovej čističky

Túto čističku si môžete pokojne postaviť aj samy. V podstate ide len o plytké fóliové jazierko. Na fóliu uložíte vrstvu štrku a pôdu s mikroorganizmami a vysadíte rastliny (trstina, kosatec, sitina,…). Kanalizáciu vediete z domu do jazierka. Pred jazierkom zabudujte žumpu na tuhý odpad a za jazierkom môžete vyčistenú vodu odvádzať do pôdy, jazera, potoka, alebo do zbernej nádoby a použiť ju na polievanie záhrady či na splachovanie WC.
Aj keď stavbu koreňovej čističky zvládnete samy je lepšie zveriť ju do rúk odborníkov. Predsa len ide o vodnú stavbu, ktorá musí spĺňať isté normy a predpisy.

Jednoduchá údržba

V zimnom období sa kvalita vyčistenej vody môže mierne znížiť. Aj napriek tomu je jej čistota nad povolenými normami .
Pri vhodnej starostlivosti vám takáto čistička vydrží aj niekoľko desiatok rokov. Stačí ak raz za rok vyčistíte zbernú nádobu na tuhy odpad a raz za 10 – 15 rokov vymeníte rastliny.

Výhody a nevýhody

Výhod je hneď niekoľko.
Táto čistička zapadne do vašej záhrady. Nik si nevšimne, že malá záhradka je vlastne čistička.
Nakoľko je úroveň odpadovej vody pod štrkom nezapácha.
Koreňová čistička bude fungovať aj keď do nej splaškové vody dlhší čas nepribudnú (na rozdiel od bežných čističiek, kde by to mohol byť problém).
Jedinou nevýhodou koreňovej čističky je jej priestrannosť. Na jedného obyvateľa je potrebných približne 5m2 jazierka. Takže ak má vaša domácnosť 5 členov potrebujete jazierko s rozlohou 25 až 30m2. …

Zdieľať

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *