Blog

Financovanie stavby rodinného domu – najnovšie informácie

Financovanie stavby rodinného domu

Rastúce tempo zadlžovania slovenských domácností nemohlo ujsť pozornosti Národnej Banky Slovenska, ktorá na túto skutočnosť zareagovala prijatím viacerých opatrení. Skomplikujú prijaté opatrenia dostupnosť úverov a teda aj možnosti financovania vlastného bývania alebo ostane všetko po starom? To všetko sa dozviete po prečítaní nasledujúcich riadkov.

Hypotéky budú naďalej dominovať

Legislatívne zmeny sa od júla 2018 dotkli poskytovania klasických i hypotekárnych úverov. Hypotekárne úvery však napriek zmenenej legislatíve budú s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej najviac využívanou alternatívou financovania výstavby rodinného domu. Pravdou ale je, že zmena pravidiel sa pri poskytovaní hypoték negatívne dotkne nízkopríjmových skupín obyvateľstva a tiež slobodných ľudí. Sťažený prístup k hypotéke budú mať zrejme tiež tí žiadatelia o úver, ktorí splácajú viacero spotrebných úverov.

Dobrou správou nie je ani fakt, že banky prestali poskytovať 100 % hypotéky a od júla 2018 budú priebežne znižovať podiel úverov s 80% LTV (pomer požičiavanej sumy k hodnote kupovanej nehnuteľnosti). Čo to teda znamená v praxi?

Zabudnite na 100 % financovanie hypotéky

Žiadateľ o úver od banky nedostane k dispozícii plnú sumu z hodnoty kupovanej alebo stavanej nehnuteľnosti. Vzniknutý finančný rozdiel tak bude musieť byť pokrytý z vlastných peňažných zdrojov alebo túto situáciu bude potrebné riešiť ďalším spotrebným úverom. Ani pri našetrených finančných prostriedkoch však ešte zďaleka nemusí mať žiadateľ vyhraté a komplikácie pri vybavovaní hypotekárneho úveru sa tým vôbec nemusia končiť. Nespomenuli sme totiž ešte dve ďalšie legislatívne zmeny. Nastavenie stropu zadlženosti a finančnú rezervu. O obidvoch si povieme niečo v nasledujúcich riadkoch.

Nastavenie stropu zadlženosti

Od 1. júla 2018 došlo v dôsledku prijatých opatrení Národnej Banky Slovenska (NBS) k nastaveniu stropu zadlženosti žiadateľa alebo domácnosti voči ich ročnému disponibilnému príjmu. Zastropovaním bola zadefinovaná jednak maximálna úverová zadlženosť žiadateľa a na druhej strane stanovená aj maximálna výška hypotéky. Aby však neostalo iba pri slovách pozrime sa na konkrétne čísla.

Strop zadlženosti Slovákov bol stanovený na 8-násobok čistého ročného príjmu. Čo je však dôležité, do celkovej zadlženosti žiadateľa alebo domácnosti sa zarátava už aj novoposkytovaný úver a tiež súčet zostatkov existujúcich úverov, vrátene kreditných kariet. Z pohľadu opatrení NBS je výhodnejšie, ak o hypotekárny úver žiadajú páry kde sa posudzujú dva príjmy a pravdepodobnosť, že im bude hypotéka schválená je vyššia.

Financovanie stavby rodinného domu

Ak žiadate o úver sám a ročne v čistom zarobíte napríklad 7 000€, váš maximálny strop zadlženosti bude stanovený na 56 000 € (8 x 7 000) a v takejto výške vám prakticky môže byť po splnení všetkých podmienok poskytnutá aj hypotéka.

Finančná rezerva je od júla vyššia

Opatrenia NBS bez povšimnutia nenechali ani finančnú rezervu. Do júla 2018 bola potrebná 15 % finančná rezerva, no od tohto dátumu vám bude musieť k dispozícii ostať až 20 % z mesačného príjmu. Aké môže mať teda nová výška finančnej rezervy dopady?

Nuž celkom jednoznačné. Ak vám v peňaženke alebo na účte neostane dostatok finančných prostriedkov, banka vám hypotekárny úver jednoducho neposkytne. Pri nižšej finančnej rezerve však môžete zareagovať dvomi spôsobmi. Buď si znížite výšku úveru alebo sa pokúsite úver získať so spoludlžníkom.

Financovať stavbu rodinného domu sa dá aj prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie doteraz patrí k obľúbeným spôsobom sporenia a financovania výstavby rodinného domu. Žiaľ vláda sa od roku 2019 rozhodla v stavebnom sporení urobiť legislatívne zmeny a nové zmluvy tak budú podliehať úplne novým pravidlám. Zmien bolo viacero, no my sa pozrieme na tie najzásadnejšie.

Novela zákona zrušila inštitút priateľských sporiteľov. Na základe tejto úpravy bude možné štátnu prémiu prideliť iba tým sporiteľom, ktorí nasporené peňažné prostriedky reálne použijú na stavebné účely a na financovanie stavby rodinného domu. Po novom tak sporitelia v žiadnom prípade nebudú môcť finančné prostriedky použiť na kúpu spotrebného tovaru.

Štátnu prémiu bude navyše možné poskytnúť iba tým sporiteľom, ktorí nemajú príjem vyšší ako je 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V súčasnosti to znamená, že v zamestnaní nesmiete zarobiť viac ako 1 240 €. Okrem toho musíte ročne nasporiť až 2 800€.

Financovanie stavby rodinného domu

Podstatných zmien je teda viacero, no napriek tomu môže byť stavebné sporenie ešte stále zaujímavou alternatívou financovania stavby rodinného domu. Do úvahy však pripadajú aj  úvery poskytované stavebnou sporiteľňou, v rámci ktorých môžete bez založenia nehnuteľnosti získať finančné prostriedky až do výšky 50 000€.

Možnosti tým nekončia

V každom prípade sa nikam neponáhľajte. Ak nemáte dostatok vlastných finančných zdrojov, dajte si vypracovať ponuku vo viacerých bankách a vyberte si tú najlepšiu. Dobrým riešením financovania výstavby rodinného domu môže byť zvýhodnená hypotéka pre mladých, ktorú poskytujú viaceré banky. Ak teda spĺňate vekovú podmienku, mali by ste rozhodne pouvažovať aj nad touto alternatívou.

Tip: Neviete sa rozhodnúť aký projekt montovaného domu máte uprednostniť? Prečítajte si článok katalógový alebo individuálny projekt rodinného domu, v ktorom vám prinášame pohľad na výhody i nevýhody jednotlivých riešení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *