29 okt

Montované domy na kľúč sa na Slovensku tešia čoraz väčšiemu záujmu stavebníkov. V súčasnosti sa tieto moderné drevostavby na novopostavených stavbách rodinných domov podieľajú približne 11 percentami. Nebyť prekážok v podobe špecifického a komplikovanejšieho financovania montovaných domov oproti klasickým murovaným stavbám, by mohol ich podiel stúpnuť minimálne na 16 až 18 percent.

Veľa potenciálnych stavebníkov totiž často od svojho zámeru postaviť si vysnívaný montovaný dom na kľúč upúšťa. Jednak z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov alebo potom pre zložitejšie financovanie tohto typu nehnuteľností zo strany bankových inštitúcií.

Banka, kataster a rozdiely pri zápise 

Banky pri poskytnutí hypotekárneho úveru vyžadujú zapísanie rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. Pri murovaných stavbách to nepredstavuje výraznejšie komplikácie, pretože stavba môže byť geodetom zakreslená a následne katastrom zapísaná už po vytiahnutí obvodových múrov do výšky približne jedného metra.

Pri montovaných domoch je to o niečo komplikovanejšie. Proces výstavby montovaných domov na kľúč totiž prebieha tak, že najprv sa na základovú dosku postaví konštrukcia, zhotoví strecha a potom prichádza na rad opláštenie obvodových stien. A až teraz môže byť stavba montovaného domu, v podstate už hotová hrubá stavba, zapísaná do katastra nehnuteľností. No a  práve toto  financovanie bez vlastných prostriedkov môže byť častokrát závažnou prekážkou.

Napriek istým špecifikám hypotéka na montované domy nemusí byť pre vás nedosiahnuteľnou. Existujú totiž možnosti, ktoré vám môžu pomôcť splniť realizáciu svojho sna o novom bývaní. Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré z nich.

1. Ste majiteľom inej nehnuteľnosti

Ak vlastníte inú nehnuteľnosť a chcete si postaviť montovaný dom na kľúč, tak proces získania hypotéky môže byť pre vás pomerne jednoduchý. Banke pri žiadosti o schválenie hypotekárneho úveru predložíte doklady preukazujúce výšku vášho príjmu a doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti. Ohodnotenie nehnuteľnosti, teda znalecký posudok si vo všeobecnosti banky nechávajú na svoje náklady vyhotoviť vlastnému znalcovi. K žiadosti však bude potrebné doložiť tiež rozpočet na stavbu, stavebné povolenie a zmluvu o dielo, ktorú ste uzatvorili so zhotoviteľom stavby montovaného domu.

Výška hypotekárneho úveru po preverení vašej bonity (finančnej situácie a schopnosti plniť svoje záväzky voči banke) s prihliadnutím na znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti môže dosiahnuť plnú cenu, teda až 100 percent vášho investičného zámeru.

Po skončení výstavby môžete banku požiadať o zmenu záložného práva a jeho prenesenie na dostavaný montovaný dom na kľúč. Banka žiadosť posúdi a v prípade schválenia zmeny vyhotoví nové záložné zmluvy, ktoré sa zavkladujú na katastri nehnuteľností. Po zavkladovaní banka vystaví doklad o výmaze záložného práva na pôvodnú nehnuteľnosť, ktorý sama odošle na kataster a ten následne toto záložné právo uvoľní a zrealizuje výmaz.

2. Vlastníte stavebný pozemok, nie však inú nehnuteľnosť

V tomto prípade prichádza do úvahy možnosť založenia stavebného pozemku, ktorá však z celkového pohľadu financovania výstavby montovaného domu na kľúč nie je práve najideálnejšia. Takto získané peňažné prostriedky môžu predstavovať 50 až 70 % z hodnoty pozemku, ktorá sa posudzuje podľa bonity pôdy a nemusí sa zhodovať s cenou za ktorú ste pozemok získali. Hypotéka preto nemusí postačovať ani na vybudovanie hrubej stavby. V prípade, že nedisponujete vlastnými finančnými prostriedkami výstavba montovaného domu nebude dotiahnutá ani do tohto spomínaného štádia, kedy už vlastne môže byť katastrom zapísaná na liste vlastníctva.

Preto bude možno jednoduchšie, ak si na financovanie hrubej stavby v banke zoberiete bežný spotrebiteľský úver. Po realizácii hrubej stavby, ktorá je v prípade dopredu zhotovenej základovej dosky postavená za niekoľko dní, zapíšete montovaný dom na katastri a požiadate o hypotéku, ktorou následne refinancujete úrokovo nevýhodnejší spotrebiteľský úver. Zostávajúce finančné prostriedky z hypotéky na montovaný dom na kľúč potom použijete na financovanie kompletnej dostavby domu.

Hypotéka áno alebo nie

Hypotéka na montované domy môže byť jednou z ciest, ako si zabezpečiť nielen moderné, ale predovšetkým vlastné bývanie. Pre niekoho je ideálnym riešením, no niekomu druhému môže vyhovovať zasa menej. Pretože však ide o dôležité životné rozhodnutie, zaslúži si dôkladné zváženie obidvoch životných partnerov. Vybudovanie si vlastného rodinného hniezda je však v princípe určite najrozumnejších spôsobom investovania.

, , ,
Zdieľať