Blog

O toľko diskutovanej vzduchotesnosti

Vzduchotesnosť, alebo tiež prievzdušnosť, je označovaná za súčasný energetický problém. K jeho vyriešeniu vedie inovácia vzduchotesných vlastností jednotlivých stavebných materiálov, stavebných prvkov alebo obalov budov. Montovaný dom vie danému problému veľmi obstojne čeliť, a to dokonca dvoma odlišnými efektívnymi spôsobmi.

Prečo sa vzduchotesnosť vo výstavbe javí ako strašiak č. 1?

Chyby v projekte alebo neodborná výstavba domu vedú k vzniku druhotných lokálnych netesností v obvodovom plášti. Tieto majú značný vplyv na životnosť konštrukcie a sú príčinou intenzívneho šírenia vodnej pary. Vzniknutá vlhkosť vo vnútri domu je potom ornou pôdou pre mikróby, huby a plesne, kedy vzájomná kombinácia toho všetkého negatívne pôsobí na zdravie človeka.

Problematika vzduchotesnosti je preto hojne diskutovaná a skúmaná v praxi skrze merania, kontrolu kvality a spoľahlivosti meracích prístrojov. Zacielené je predovšetkým na boj s lokálnymi druhotnými netesnosťami a na postupné zlepšovanie životnosti vzduchotesniacich systémov. Najpoužívanejším meracím prístrojom vzduchotesnosti v budovách je Blower door test. Tento test je možné previezť aj svojpomocne.

Úplne inou kapitolou sú potom lokálne netesnosti zámerné. Tieto sú navrhované cielene a bývajú súčasťou vetracieho systému, od ktorého sa očakáva, že bude dávkovať správne množstvo vzduchu v správny čas a na správne miesto.

Ako sú na tom zo vzduchotesnosťou ťažké stavby?

Masívne stavby budia dojem, že vďaka veľkej koncentrácii materiálu v silných obvodových stenách musia už samo o sebe zaručiť absolútnu vzduchotesnosť domu. Prax však ukazuje pravý opak. Nižšie uvádzame tie najzásadnejšie poznatky:

Betón nie je vždy vzduchotesný! – Málo zhutnený betón a jeho nekvalitne zhotovený povrch zapríčiňujú neplánované prepúšťanie vzduchu, čím sa zvyšuje aj riziko tepelných strát.

Murivo nie je vzduchotesné! – Pri kladení murovacích tvaroviek vznikajú škáry, ktoré sa často nemaltujú (najmä tie styčné) a tak sú vzduchu priepustné. Drážky slúžiace pre rozvod elektroinštalácie sú potom tým najväčším zdrojom druhotných netesností.

Kontaktný zatepľovací systém nie je vzduchotesný! – Slúži predovšetkým na zateplenie a ku zlepšeniu vzduchotesnosti iba čiastočne prispieva.

Bežná polyuretánová pena nie je vzduchotesná! – Má otvorenú štruktúru pórov, čím sa automaticky stáva priepustnou pre vzduch. Časom má navyše tendenciu degradovať a strácať tak počiatočnú tesniacu funkciu. Na trhu sa však už objavujú špeciálne verzie týchto pien, ktoré vzduchotesnosť garantujú.

Vnútorný sádrokartón nie je vzduchotesný! – SDK plní predovšetkým protipožiarnú funkciu. Lokálne netesnosti sú s ním často silno späté, pretože je ho takmer nemožné dokonale vzduchotesne napojiť na otvory pre rozvody či na výplne otvorov. Správnej vzduchotesnosti SDK tiež potom neprispieva ani na ňom ukotvený nábytok.

Pozor na omietky! – Omietky vzduchotesné sú, ale iba vtedy, ak sú nanesené celoplošne. Musia byť aplikované aj do plôch, ktoré prekrývajú závesné podhľady, elektroinštalačné predsteny alebo plochy vnútri inštalačných šácht.

A ako si v oblasti vzduchotesnosti vedú stavby ľahké?

Najúčinnejšia sa javí ľahká skladaná konštrukcia, ktorá je typická pre montovaný dom. V tenkých stenách týchto domov je sústredený rad materiálov vynikajúcich nielen vzduchotesnými, ale aj ďalšími izolačnými vlastnosťami. Ich skladba je individuálna. V konečnom dôsledku dokáže montovaný dom plniť jednu z dvoch odlišných funkcií: umožňuje domu skrz jeho obvodové steny prepúšťať vzduch alebo úplne naopak zabrániť jemu akémukoľvek preniknutiu do interiéru. Menovite sa jedná o difúzne uzavretú či otvorenú konštrukciu domu.

Vhodne natreté kvalitné OSB dosky sú značne vzduchotesné. V difúzne uzavretých montovaných stavbách je do obvodových stien vkladaná OSB doska, ktorá je zároveň hlavnou vzduchotesniacou vrstvou celého obvodového plášťa. OSB doska má potom  ešte aj ďalšie dve nesporné pozitívne vlastnosti a to, že pri vhodnej výstavbe montovaného domu:

  • dokáže nahradiť parozábaranu
  • zaisťuje priestorovú tuhosť celej konštrukcie

Škáry medzi doskami sú viditeľné, takže sa nedajú priehladnúť. Prelepujú sa špeciálnou lepiacou páskou. Druhotné lokálne netesnosti sú teda takmer vylúčené. Kvalita a skutočné vlastnosti OSB dosky sa výrazne líšia v závislosti na ich hrúbke, ale aj na výrobcovi. Ak si nie ste touto kvalitou istí, nič nepokazíte tým, keď OSB dosky natriete náterovou hmotou na báze akrylátovej disperzie, a to najlepšie v dvoch vrstvách. Dôležitý je potom spôsob aplikácie náteru. Ten by sa mal vykonávať pomocou štetky, nie striekaním ani valčekom. Odporúča sa často meniť smer ťahu štetkou tak, aby náterová hmota zatiekla do všetkých škár medzi trieskami na povrchu dosky. Ďalej je vhodné voliť náter farebný, aby išlo lepšie kontrolovať finálny výsledok.

Nízkoenergetický montovaný dom sa vie so vzduchotesnosťou pobiť najlepšie!

Nízkoenergetické montované domy sa vyznačujú dômyselnou skladbou stien, výsledkom čoho sú vynikajúce tepelnoizolačné, protipožiarne aj vzduchotesniace vlastnosti. Ich obvodové aj priečkové steny sa vyznačujú vysokou stabilitou, životnosťou ale aj odolnosťou voči vonkajším vplyvom.

Montovaný dom vie inteligentne hospodáriť s teplom aj vzduchom. Vyberať si môžete montovaný dom s difúzne uzavretou či otvorenou konštrukciou, jeho zariadení do energetickej triedy podľa platných noriem a etapu, do ktorej si chcete montovaný dom nechať rozostaviť. Postaviť kvalitný montovaný dom si totiž vyžaduje značnú odbornosť, nič nesmie byť podcenené. TreeMont s.r.o. je takým dodávateľom lacných montovaných domov, ktorý je Vám schopný naprojektovať aj postaviť  100% funkčné a predovšetkým kvalitné bývanie. Vyberte si z našej ponuky a počas niekoľkých pár týždňov už nemusíte o vlastnom dome iba snívať, ale svoj sen naozaj žiť.

4 thoughts on “O toľko diskutovanej vzduchotesnosti

  1. Spätné upozornenie: 10 klamstiev o montovaných domoch - Montované domy
  2. Spätné upozornenie: Dom snov, moderná nízkoenergetická montovaná drevostavba - Montované domy
  3. Spätné upozornenie: Objevte čaro rekuperácie v montovanom dome - Montované domy
  4. Spätné upozornenie: Montovaný dom: energeticky efektívne a lacné bývanie postavené za niekoľko týždňov - Montované domy

Comments are closed.