14 jún

Voda a vzdušná vlhkosť sú tradičnými nepriateľmi nielen murovaných, ale aj drevených stavieb. Nepriaznivé dopady vonkajšej  vlhkosti na drevo sa dajú eliminovať vhodnými konštrukčnými alebo chemickými metódami. Montované domy nám tak môžu slúžiť desiatky až stovky rokov. Väčšie nebezpečenstvo pre montované domy však predstavuje zvýšená vzdušná vlhkosť, ktorá vzniká v interiéri bežnou činnosťou.

Nepodceňujte vlhkosť

Sprchovaním, varením, či napokon aj našim dýchaním produkujeme pary, ktoré zvyšujú vzdušnú vlhkosť. Tá má tendenciu najmä v zimnom období z interiéru prenikať do konštrukcie montovaných domov a následne v tých miestach konštrukcie kde sa teplota dostáva pod rosný bod aj kondenzovať. Ku kondenzácii pár, teda k ich skvapalňovaniu potom dochádza zvyčajne v priestoroch s tepelnou izoláciou.

Skondenzované pary na povrchu alebo vnútri konštrukcie z dlhoobejšieho hľadiska nielenže nepriaznivo vplývajú na naše zdravie, ale predovšetkým poškodzujú drevenú konštrukciu montovaného domu a znižujú izolačné schopnosti tepelných izolácií.

Rovnaký cieľ, iný princíp

O nevyhnutnosti ochrany drevenej konštrukcie montovaných domov pred interiérovou vzdušnou vlhkosťou niet najmenších pochýb. Pri realizovaní tejto ochrany sa preto uplatňujú dva prístupy alebo ak chcete systémy. Napriek rovnakému cieľu sa každý systém so vzdušnou vlhkosťou vysporiadava iným spôsobom.

Difúzna konštrukcia – uzavretá

Koncepcia uzavretej difúznej konštrukcie je založená na princípe nevpustenia interiérovej vzdušnej vlhkosti do konštrukcie montovaného domu. Prieniku vlhkosti má zabrániť parotesná fólia umiestnená v skladbe steny na vnútornej exteriérovej strane.

Aby však bola uzavretá difúzna konštrukcia efektívna, vyžaduje si nielen bezchybné vyriešenie stavebných detailov, ale aj precízne vyhotovenie parozábrany bez jej poškodenia a samozrejme použitie kvalitných parotesných fólií a materiálov.

Za predpokladu dodržania týchto podmienok môže uzavretá difúzna konštrukcia počas celej životnosti montovaného domu spoľahlivo a účinne brániť prieniku vodných pár do konštrukcie jeho stien. Vlhký interiérový vzduch tak nespôsobí žiadne materiálne škody.

Difúzna konštrukcia – otvorená

Táto difúzna konštrukcia narozdiel od uzavretej konštrukcie počíta s voľným prestupom vlhkosti cez konštrukciu steny montovaného domu.

Cieľom difúznej otvorenej konštrukcie však nie je výmena vzduchu, ale zabezpečenie optimálnych podmienok pre odvedenie prípadnej vlhkosti z konštrukcie montovaného domu. Skladba steny pre montované domy je preto vrátane parobrzdy navrhnutá tak, aby vodná para z interiéru regulovane, ale voľne prechádzala ich konštrukciou až do exteriéru.

Otvorená difúzna konštrukcia v stenách montovaných domov využíva minerálne a drevovláknité materiály s nízkym difúznym odporom, cez ktoré je zabezpečený ľahší prienik vodných pár. V konštrukcii tak nedochádza k zadržiavaniu vlhkosti a jej kondenzácii.

Rovnako ako v prípade uzavretej konštrukcie, aj pri otvorenej difúznej konštrukcii je potrebné dbať na precíznu montáž parobrzdypoužitie tých najkvalitnejších materiálov.

 

Pre ktorú sa teda rozhodnúť?

Ak majú byť montované domy po celú dobu svojej životnosti funkčné a odolné, musia mať vyriešenú konštrukciu obvodového plášťa tak, aby v ich stenách nedochádzalo k zhromažďovaniu vodných párnežiadúcej kondenzácii.

Otvorená alebo aj uzavretá difúzna konštrukcia vám dokáže za podmienky profesionálnej realizácie obvodového plášťa a precíznej montáže parobrzdy, či parozábrany zabezpečiť rovnako dobrú ochranu drevenej konštrukcie vášho montovaného domu.

, ,
Zdieľať

Komentáre: (3)

You are not signed in. Sign in to post comments.

O toľko diskutované vzduchotesnosti - Montované domy

29. júna 2017 | Reply

[…] Najúčinnejšia sa javí ľahká skladaná konštrukcia, ktorá je typická pre montovaný dom. V tenkých stenách týchto domov je sústredená rad materiálov vynikajúcich nielen vzduchotesnými, ale aj ďalšími izolačnými vlastnosťami. Ich skladba je individuálna. V konečnom dôsledku dokáže plniť jednu z dvoch odlišných funkcií: umožňuje domu skrz jeho obvodové steny prepúšťať vzduch alebo úplne naopak zabrániť jemu akémukoľvek preniknutiu do interiéru. Menovite sa jedná o difúzne uzavretú či otvorenú konštrukciu domu. […]

Dom snov, moderná nízkoenergetická montovaná drevostavba - Montované domy

25. júla 2017 | Reply

[…] snov radí do energetickej triedy A0 a svojimi vlastnosťami sa približuje domu pasívnemu. Jeho difúzne otvorený systém vie sebestačne a inteligentne pracovať s vlhkosťou tak, aby bolo zabránené jej zadržiavaní a […]

Objavte čaro rekuperácie v montovanom dome - Montované domy

25. augusta 2017 | Reply

[…] takmer neodmysliteľnou súčasťou každej novostavby rodinného domu, najmä, ak ide o uzavretú difúznu konštrukciu. Dômyselný izolačný obvodový plášť, trojskla vo výplniach otvorov a apelácia na […]

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *