Blog

Podlahové vykurovanie v montovaných domoch

Rozhodli ste sa kráčať s dobou a hľadáte optimálne riešenie pre vykurovanie vášho  nízkoenergetického montovaného domu? Poradíme vám. Nízkoteplotné, teda podlahové vykurovanie je jednou z možných alternatív a zároveň odpoveďou ako môžete dosiahnuť hospodárny tepelný komfort v montovanom dome.

Podlahové vykurovanie ako veľkoplošný zdroj tepla sa na rozdiel od klasických zdrojov, teda radiátorov, postará o najideálnejšie rozloženie teploty v obytných priestoroch montovaného domu. V rámci  tohto typu kúrenia si navyše môžete vyberať z dvoch ucelených systémov. Rozhodnete sa pre elektrické alebo uprednostníte skôr teplovodné podlahové kúrenie?

Elektrické podlahové vykurovanie

Tento systém podlahového vykurovania využíva odporové káble alebo rohože, ktoré sú pripojené do  elektrickej siete. Odporové vodiče disponujú odporovým prvkom závislým od teploty, ktorým po pripojení do elektrickej siete prechádza prúd, prvok sa zohrieva a dochádza k premene elektrickej energie na tepelnú. Následne zohriate vrstvy podlahy nad odporovým káblom alebo rohožou odovzdávajú teplo do priestorov miestností. Premena elektrickej energie na tepelnú dosahuje pritom takmer 100% efektivitu.

Odporové káble môžu byť uložené do lepiaceho tmelu pod keramickú podlahu alebo do betónu, či  do liatych anhydridových podláh. V tomto prípade bude potrebné vykúriť o niečo hrubšiu vrstvu, ktorá však bude mať zároveň lepšie akumulačné schopnosti. V praxi to bude znamenať to, že nahriata podlaha vydrží dlhšie odovzdávať naakumulované teplo do priestoru. Do betónu sa najčastejšie ukladajú jednožilové okruhy s výkonom 15 W/m alebo dvojžilové okruhy odporových káblov s výkonom 12, poprípade až 18 W/m.

Pre nízkoenergetické montované domy s ich vynikajúcimi tepelno-technickými štandardami však zvyčajne postačujú jednožilové alebo dvojžilové okruhy odporových káblov s výkonom 5 W/m, ktoré sú umiestnené do lepiaceho tmelu.

Výhody elektrického podlahového vykurovania

 • tento typ kúrenia si nevyžaduje kotol, komín a teda ani žiadnu technickú miestnosť (kotolňu alebo miestnosť na skladovanie paliva)
 • jednoduchšia inštalácia a nižšie obstarávacie náklady oproti vykurovacím systémom s teplonosnými médiami
 • menšie priestorové nároky a minimálne stavebné zásahy v prípade umiestnenia vykurovacích odporových káblov alebo rohoží pod podlahu
 • jednoduchá a spoľahlivá regulácia výkonu vykurovacieho systému pomocou priestorových termostatov
 • možnosť týždenného alebo mesačného programovania výkonu vykurovacieho systému

Teplovodné podlahové vykurovanie

Teplovodný vykurovací systém využíva na ohrev podlahy  teplonosné médium, ktoré je v tomto prípade voda. Voda cirkuluje v polybuténových rúrkach a najčastejšie je ohrievaná prostredníctvom plynových kotlov. Pre potreby nízkoteplotného podlahového vykurovania sú však najvhodnejšie moderné kondenzačné plynové kotly, ktoré pracujú s teplotou vykurovacej vody približne okolo 40°C. Kondenzačný plynový kotol oproti klasickému kotlu navyše znižuje spotrebu plynu, pretože využíva teplo zo skondenzovaných vodných pár, ktoré následne odovzdá vykurovaciemu systému. Teplovodný vykurovací systém je možné podporiť pomocou zariadení, ktoré získavajú tepelnú energiu z obnoviteľných prírodných zdrojov.

Podobne ako pri elektrickom podlahovom vykurovaní je možné uložiť polybuténové rúrky mokrým spôsobom, teda do betónu alebo suchým spôsobom. Pri výstavbe nízkoenergetického montovaného domu boli využívané tzv. suché procesy a inak by tomu nemalo byť ani v prípade inštalácie teplovodného podlahového kúrenia. Pri suchom spôsobe sú rúrky uložené do systémových polystyrénových dosiek. Nosná časť podlahy (nie finálna) môže pozostávať zo sadrovláknitých dosiek alebo špeciálnej keramickej dlažby. Na nosnú časť podlahy je potom možné položiť parkety,  plávajúcu laminátovú podlahu alebo klasickú keramickú dlažbu.

Výhody teplovodného podlahového vykurovania (suchý spôsob)

 • možnosť pripojenia podporných vykurovacích zariadení, solárne kolektory, tepelné čerpadlá, teplovodné kozuby
 • pomerne rýchla a jednoduchá inštalácia
 • nízka hmotnosť podlahy a jej nízka konštrukčná výška umožňujú inštaláciu vykurovania aj do takých priestorov, ktoré zo statických dôvodov nemožno zaťažiť betónovým poterom alebo keď to neumožňuje svetlosť miestností
 • rýchly vykurovací efekt, podlaha je teplá do 60 minút
 • možnosť samoregulácie vykurovacieho výkonu

Podlahové vykurovanie vám bude vyhovovať

Nízkoteplotné, či už elektrické alebo teplovodné vykurovanie čoraz častejšie nahrádza v rodinných domoch tradičné spôsoby vykurovania. Dokáže poskytnúť dokonalý komfort, jednoduchú obsluhu a popri tom efektívne zabezpečí  ideálnu tepelnú pohodu v interiéri vášho nízkoenergetického domu. Po nainštalovaní podlahového vykurovania si tak môžete naplno aj vy užívať výhody, ktoré vám tento vykurovací systém nepochybne ponúka.

1 thoughts on “Podlahové vykurovanie v montovaných domoch

 1. Spätné upozornenie: Tepelné čerpadlo - neoddeliteľná súčasť montovaných domov? - Montované domy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *