08 feb

Pri kúpe nehnuteľnosti ale aj hnuteľného majetku, do ktorého ste investovali svoje nemalé úspory je dobré sa poistiť. Poistenie vás síce pred škodami neuchráni, no výrazne vám pomôže pri ich likvidácii, náprave škôd či zadovážení nových vecí, ktoré sa poškodili, či úplne zničili.

Druhy poistenia

Pokiaľ ste majiteľom nehnuteľnosti mali by vás zaujímať hlavne dva druhy poistenia.

 • poistenie nehnuteľnosti
 • poistenie domácnosti

Ide o dva rozdielne druhy poistenia, ktoré je výhodné uzavrieť či už bývate v rodinnom dome, alebo panelákovom byte. Poisťovacie spoločnosti ich často ponúkajú spolu ako jeden balík poistenie.

Poistenie nehnuteľnosti

Ako už názov napovedá jedná sa o poistenie nehnuteľného majetku. V prípade prírodnej katastrofy, rôznych porúch na zariadeniach domácnosti (z ktorých môže vzniknúť škoda na nehnuteľnosti) či útok vandalov alebo zlodejov sa škody spôsobené na nehnuteľnosti hradia z tejto poistky.

Poistiť si môžete

 • rodinný dom
 • byt
 • chatu, chalupu, zrub… – rekreačnú budovu
 • hospodársku budovu – stajňa, sklad,…
 • garáž
 • vedľajšie stavby

V poistke konkrétne uveďte aký druh stavby chcete poistiť. V závislosti od spoločnosti do poistenia nehnuteľnosti môžu spadať škody, ktoré boli spôsobené rôznymi vplyvmi. Je dobré sa o tom informovať ešte skôr než poistenie uzavriete. To čo ponúka jedna poisťovacia spoločnosť v základnom balíku nemusí automaticky poskytovať aj ďalšia. Ak bývate napríklad v záplavovej oblasti a chcete sa poistiť konkrétne proti záplavám je dobré sa o tom konkrétne informovať. Ak si chcete poistiť chatu v horách a je riziko, že vietor vyvráti stromy, ktoré zničia vašu nehnuteľnosť informujte sa aj na toto. Niektoré poisťovne si kladú podmienky na plnenie takýchto škôd (napr. rýchlosť vetra musí byť minimálne XY km/hod. a pod.).

 • škody spôsobené prírodnými živlami – úder blesku, požiar, výbuch, silný vietor, krupobitie, povodne, záplavy, zemetrasenie, zosuv pôdy (skál), pád lavíny. námraza, sneh
 • škody spôsobené – pádom stromov, stožiarov, iných predmetov (aj lietadiel)
 • škody spôsobené skratom, prepätím, poruchou rozvodov vody, kúrenia, plynu, kanalizácie
 • škody spôsobené ľudskou činnosťou – zlodeji, vandalizmus, náraz autom …

V byte pokrýva poistenie nehnuteľnosti všetky vnútorné časti

 • priečky, dvere, okná, strop, podlaha
 • rozvody vody, elektriny, plynu, kúrenia
 • do tohto poistenia by malo spadať aj poistenie pivnice, alebo komory (ak je mimo bytu)

V rodinnom dome poistenie pokrýva

 • všetky pevné časti stavby (steny, strecha, základy, konštrukcia, okná, dvere, schody, …
 • vonkajšie úpravy nehnuteľnosti – chodník, drobné stavby (skleník, fóliovník), ploty, záhradné osvetlenie, … (nemusia to ponúkať všetky poisťovne)
 • zabudované konštrukcie – kuchynská linka, zabudovaný nábytok, solárne kolektory, alarm, inžinierske siete
 • pri poisťovaní sa informujte aj na to či pokrýva aj vybavenie, ktoré je súčasťou domu – žumpy, čističky odpadových vôd, merače, vykurovacie telesá (kotol),…

Poistenie nehnuteľnosti by malo pokrývať všetky škody, ktoré sa môžu vyskytnúť na budove. Zvýšenú pozornosť by ste mali venovať výške poistnej sumy.

Poistná suma nehnuteľnosti

Výška poistnej sumy nehnuteľnosti by sa mala odvíjať od jej hodnoty. V prípade úplného zničenia nehnuteľnosti by ste mali byť schopný si za vyplatenú sumu postaviť, alebo kúpiť rovnaký dom, či byt. Hodnotu svojej nehnuteľnosti určite poznáte, viete za akú sumu ste ju kúpili, alebo koľko vás stálo jej postavenie.

Pokiaľ v snahe platiť čo najmenšie poistenie uvediete minimálnu hodnotu nehnuteľnosti môžete zostať nemilo prekvapení pri jej plnení. Ak by vám napríklad náraz auta do vašej nehnuteľnosti (ktorú ste poistili na 40 tisíc, pričom jej reálna hodnota je 80 tisíc) spôsobil škodu za cca 5 000 euro poisťovňa vám vyplatí len 2 500 euro.

Poisťovne sa snažia mať množstvo spokojných zákazníkov a tak uzatvoria s vami poistnú zmluvu aj na sumu nižšiu ako má vaša nehnuteľnosť. Nižšie splátky vás možno potešia, ale ak dôjde k vyplácaniu vzniknutých škôd suma vás už tak potešiť nemusí.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa týka hnuteľných vecí v dome, či byte. V podstate doň spadá všetko čo by sa pohlo, keby ste obrátili dom hore nohami. Ide o nábytok, koberce, oblečenie, elektrospotrebiče, starožitnosti, vzácne zbierky,… K zničeniu týchto vecí môže dôjsť kedykoľvek – praskne vám potrubie a voda vám zničí nábytok, úder blesku vám zničí televízor, mačka vám roztrhá koberec,… všetky škody, ktoré vzniknú na hnuteľnom majetku vám poisťovňa môže preplatiť musíte ich však mať zahrnuté v zmluve.

Výška sumy poistenia domácnosti

Výšku poistenia domácnosti si stanovíte samy. Presnú sumu toho koľko stálo zariadenie domácnosti vie asi málokto, ale skúste sa pri jej stanovení aspoň približne orientovať cenami v obchodoch. Ak máte napríklad televízor za cca 900 e môže sa stať, že vám v prípade jeho zničenia poisťovňa vyplatí sotva polovicu sumy.

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti sú dve rozdielne veci. Pri prasknutom vodovodnom potrubí sa vám zničí nábytok, ten vám preplatí poisťovňa z poistenie domácnosti. Prasknuté vodovodné potrubie, zatečené steny a poškodenú podlahu  vám preplatí z poistenia nehnuteľnosti ( vodovodné potrubie je súčasťou stavby, spadá do poistenia nehnuteľnosti). Ak vám voda urobila problémy v stenách (prasknutá stena, podmočené základy)  vyplatí sa to z poistenia nehnuteľnosti.

Poškodené zariadenie domácnosti (zatečené a nefunkčné elektrospotrebiče, poškodené starožitnosti,…) vám preplatí z poistenia domácnosti. Z tohto dôvodu je vhodné uzatvárať oba druhy poistenie v jednej poisťovni. Väčšina poisťovní vychádza zákazníkom v ústrety a ponúka balíky poistiek, ktoré obsahujú obe poistenia. Dôkladne si prezrite na čo sa poistenie vzťahuje, aké škody pokrýva a prípadne sa s poisťovňou dohodnite na jej rozšírení.

Pokiaľ máte vzácne zbierky, drahé šperky, obrazy či starožitnosti je dobré si ich pripoistiť osobitne. Poistenie domácnosti neberie do úvahy umeleckú, zberateľskú či inú hodnotu týchto predmetov.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Tak ako susedia môžu vytopiť vás tak môžete nechtiac vytopiť aj vy ich. Náhradu škody, ktorú ste im takto spôsobili si môžu nárokovať od vás. Poistenie zodpovednosti za škodu vás bude v tomto prípade kryť a náhradu škody preplatí susedom vaša poistka. V závislosti od toho čím bola škoda spôsobená poznáme

 • poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti – plnenie nastáva zo škôd spôsobených nehnuteľnosťou – ak váš dom začne horieť a požiar sa rozšíri aj na susedné domy, praskne vám vodovodné potrubie a zničí susedom podlahu, alebo ak vám zo strechy spadne sneh na susedove auto a zničí ho – ak máte poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti všetky škody preplatí poistka.
 • poistenie zodpovednosti z domácnosti – vzťahuje sa na škody, ktoré pôsobia neúmyselne členovia domácnosti alebo domáce zvieratá. Praskne vám hadica na práčke a vytopíte susedov (práčka je spotrebič, spolu s hadicou nie sú súčasťou nehnuteľnosti. Ide o hnuteľné zariadenie domácnosti) , rozbijete v obchode sošku, váš pes roztrhá poštárovi nohavice, hodíte synovi loptu z okna von a tá rozbije okno na aute … škodu, ktorú neúmyselne spôsobia členovia domácnosti môže preplatiť práve poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti.

Aktualizujte svoju poistnú zmluvu

Ak ste poistenie nehnuteľnosti a aj domácnosti uzatvárali pred niekoľkými rokmi prezrite si ju. Kým pred 10 – timi rokmi bola hodnota vašej nehnuteľnosti 30 tisíc, teraz to už môže byť aj 60 tisíc. Keby prišlo k najhoršiemu a vy by ste nešťastnou náhodou o svoju nehnuteľnosť prišli poisťovňa vám vyplatí len 30 tisíc, za čo si druhý dom, alebo byt nekúpite. Prezrite si svoje staršie poistné zmluvy a v prípade potreby ich aktualizujte. To isté sa týka aj poistenia domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti – povinnosť či voľba?

Poistenie nehnuteľnosti či domácnosti nie je povinné, dáva vám však istotu, že keď sa niečo stane nezostanete bez prostriedkov na nápravu škody, či získanie novej nehnuteľnosti. Jediný prípad, kedy sa poistenie nehnuteľnosti vyžaduje je pri hypotekárnych úveroch. Nakoľko je pri hypotéke sčasti majiteľom aj banka tá môže poistenie nehnuteľnosti požadovať ako podmienku pri poskytnutí pôžičky.

Zdieľať

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *