27 máj

Máte už svoj vysnívaný domček? Či už je dom úplne nový, alebo ste nadobudli starší dom, nevyhnutnou súčasťou domu je aj sokel. Najskôr by sme si asi mali povedať, čo je sokel. V krátkosti, je to najnižšia časť obvodovej steny domu, ktorá má priamy kontakt so zemou. Hlavnou úlohou sokla je chrániť dom pred dažďovou vodou, snehom či vlhkosťou, ktorá ide zo zeme. Správnym zateplením sokla dokážete ochrániť základy domu, predídete únikom tepla a tvorbe plesní. V tomto článku vám poradíme, ako zatepliť sokel správne. V prípade, ak sa chcete o sokli dočítať viac, všetky dôležité informácie nájdete v článku ,,AKÉ ŠTANDARDY MÁ SPĹŇAŤ SOKEL NA DOME? – TREEMONT“.

Základom, ako zatepliť sokel, je správna izolácia

 

Pri všetkom platí, že najdôležitejší je kvalitný materiál. Pre sokel platí, že tento materiál by nemal byť hladký. Ak je materiál hladký, je možné, že omietka alebo obklad bude časom zo sokla opadávať. V prípade, že sa pýtate na hrúbku izolácie sokla, hrúbka polystyrénu je závislá od toho, ako úsporný dom staviate. Ak rekonštruujete starší dom, izolačná soklová doska by mala byť približne o 30 mm tenšia ako zateplenie steny. Na povrchovú úpravu sokla sa najčastejšie používajú soklové dekoratívne omietky z prírodných alebo umelých kamenív. Taktiež je možné využiť keramický obklad alebo kameň. V tomto prípade je však potrebné vykonať tepelno-technický výpočet, aby bola dostatočná izolácia proti vlhkosti. Problém je v tom, že keramický aj kamenný obklad je difúzne uzavretý a v zatepľovacom systéme by tak mohla kondenzovať vysoká vlhkosť.

Na zateplenie sokla je ideálny extrudovaný polystyrén

 

Pojem extrudovaný polystyrén možno počujete prvýkrát.  Extrudovaný polystyrén sa vyrába postupom známym ako extrúzia – ide o proces, v ktorom sa vytláča tavenina kryštálového polystyrénu za súčasného sýtenia speňovadlom. Extrudovaný polystyrén sa väčšinou používa vo forme tepelno-izolačných dosiek. Oproti iným druhom polystyrénových dosiek je mechanická odolnosť extrudovaného polystyrénu mnohonásobne vyššia. Dôležitou výhodou týchto dosiek je štruktúrovaný povrch, ktorý zabezpečuje lepšiu priľnavosť obkladového materiálu na povrchu dosky. Okrem tohto druhu polystyrénu existuje ešte veľké množstvo alternatív, ktoré majú podobné vlastnosti. Myslite na to, že výber kvalitného materiálu a správna realizácia zateplenia soklov vám do budúcnosti ušetrí množstvo starostí, a taktiež nemálo finančných prostriedkov.

Postup pri zatepľovaní sokla

 

Ako sme uviedli, najhlavnejším pri zateplení je správny výber materiálu či hrúbku polystyrénu. Takisto je potrebné dodržať skladbu zateplenia sokla. Začíname podkladom, pokračujeme lepením izolačných dosiek, nanášame stierku a fasádnu omietku a napokon doplnkovú ochranu proti vode a lištu na soklový profil, na ktorú používame tesniacu pásku alebo pretierateľný pružný tmel. Nezabúdame ani na ochrannú fóliu. Ešte pred samotným zateplením je dôležitá aj príprava na zatepľovanie. Podklad pre soklové izolácie musí byť vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín.  Toto by bol postup zateplenia sokla v krátkosti.

Záver

 

Aj keď sokel nevidíme, je neoddeliteľnou súčasťou domu. Navyše, musí čeliť všetkým nástrahám počasia. Preto je dôležité spomenúť, že zateplenie sokla je pomerne veľká investícia. Základom zateplenia sokla je zabránenie vzniku tepelných mostov. Zateplením sa jeho odolnosť zvyšuje, čo chráni aj celú stavbu. Materiál, ktorý sa používa na zateplenie sokla musí byť odolný voči mrazu, snehu, vlhkosti a iným poveternostným podmienkam. Okrem kvalitného materiálu je však dôležité dbať aj na správnu realizáciu zateplenia soklov. Toto je totiž časť stavby, na ktorej sa vám naozaj neoplatí šetriť.

Zdieľať

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *