Blog

Praktický sprievodca stavbou montovaného domu 2017

Cieľom daného sprievodca je nielen previesť čitateľa výstavbou montovaného domu od nadobudnutia pozemku až po nasťahovanie, ale predovšetkým tiež informovať o skutočných rizikách, ktoré môžu negatívne ovplyvniť celý proces stavby domu aj budúce žitie v dome.

Postaviť dom nie je žiadna hračka

Dnes už možno rodinný dom postaviť naozaj rýchlo a lacno, najmä ak hovoríme o domoch montovaných. Neznamená to však, že ide o jednoduchý proces. Nepekné spomienky by ste si mohli odniesť z precenenia svojpomocných síl alebo zo zlého výberu realitného makléra pri hľadaní pozemku, projektanta či stavebnej firmy. Existujú však isté riešenia, pomocou ktorých sa týmto niekedy doživotným nepríjemnostiam môžete ľahko vyhnúť. Potrebná je predovšetkým informovanosť v oblasti výstavby rodinných domov, preto čítajte ďalej.

Na ktoré svojpomocné práce naozaj mám?

Postaviť si dom svojpomocne bolo donedávna bežnou záležitosťou, dnes už to zďaleka také jednoduché nie je. Po a) nikto vrátane vás nemá čas venovať sa stavbe naplno a po b) každý chce mať všetko hneď a teraz, včera už bolo neskoro – čo u svojpomocnej výstavby nie je bohužiaľ reálne. A ako sa časom ukázalo, čím dlhšie sa na stavenisku pracuje, tým trastie finálna cena za dom. Avšak naozaj solídne stavebné firmy špecializované na montované domy prichádzajú s možnosťou stavebných etáp, kedy to najdôležitejšie odvedú za vás a zvyšné práce si vykonáte sami. Tieto etapy majú podoby hrubá stavba a holodom. Z praxe sa však najviac osvedčuje metóda, kedy si zvolíte realizačnú firmu, ktorá vám zároveň dodá projekt k vášmu montovanému domu a postaví ho vo fáze domu na kľúč alebo holodom.

Aké sú ceny jednotlivých stavebných etáp?

Mať prehľad o cenách všetkých potrebných stavebných etáp je nesmierne užitočnou pomôckou. Vyhnete sa tým situáciám, kedy vás chcú nesolídny dodávatelia „ošklbať“ už pri hrubej stavbe. Ak žijete v domnienke, že keď máte postavenú hrubú stavbu, máte takmer hotovo, ste na omyle. Hotový krov, strecha, základová doska a obvodové a priečkové steny tvoria len 1/3 prác potrebných k vzniku montovaného domu. Podvodné firmy na tuto vašu nevedomosť vsádzajú, čím na úkor svojej plnej kapse drasticky ohrozujú vaše finančné možnosti dom dokončiť. A preto, aký je cenový podiel jednotlivých práci pri výstavbe rodinného domu?

Z čoho všetkého sa skladá proces výstavby nového domu?

Nižšie uvedenými etapami si musí prejsť akékoľvek novostavba. To, koľko krokov bude vašim bremenom, je potom čisto na vašej voľbe. Záleží výhradne na tom, do akej miery budete stavať svojpomocne a nakoľko dáte prednosť skúseným odborníkom.

Stavebný proces v kocke

  1. FÁZA: Plánovanie a príprava

Než začnete akékoľvek aktívne kroky, ujasnite si, ako by mal váš budúci dom vlastne vyzerať, koľko ste ochotní za dom zaplatiť a tiež stojí za zváženie sa zamyslieť nad mierou energetickej náročnosti domu. Veľkosť, je potom ďalším faktorom určujúcim rýchlosť a zložitosť výstavby. Domy do 150 m2 si totiž nevyžadujú stavebné povolenie, ale iba ohlásenie spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov. S konkretizáciou predstavy o veľkosti domu silne súvisí dispozičné rozvrhnutie miestností, požiadavky na veľkosť nezastavanej plochy a hrubý náčrt tvaru. Pokiaľ vám totiž na týchto troch veciach naozaj záleží, je na mieste ich včas oznámiť projektantovi a myslieť na nich aj pri výbere pozemku. Potom už by totiž mohlo byť neskoro.

  1. FÁZA: Pozemok

Niekto pozemok zdedí alebo kúpi ako jeden z mála dostupných v lokalite, v ktorej chce žiť. Ideálne však patrí až sem – po stvorení jasné predstavy o podobe a funkčnosti domu. Prečo by mal zlý výber pozemku negatívne ovplyvniť novostavbu domu? Zlá prístupnosť k inžinierskym sieťam, neznalosť územného plánu, nevhodné technické parametre a negatívne výsledky geologického prieskumu, to všetko môže zhatiť vaše plány na vznik domu podľa vysnívaných predstáv alebo výstavbu značne predražiť. Montovaný dom má však tú výhodu, že je viac prispôsobivý a vďaka svojej ľahkej konštrukcii vhodný aj tam, kde je výstavba ťažkého murovaného alebo betónového domu zakázaná či kde sa neodporúča.

  1. FÁZA: Výber projektanta, stavebného dozoru a projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je styčným dôstojníkom každej stavby a taktiež bránou k získaní stavebného povolenia. Riadi sa ňou všetky profesie zúčastnené na stavbe a to od prvého kopnutia do hliny. Zároveň je tiež tým, čo si určite nemôžete vypracovať sami, ak na to nemáte dostatočnú kvalifikáciu a vzdelanie. Cena projektu sa pohybuje od 2% do 4% ceny domu. Ušetriť sa dá napríklad nákupom typového projektu, ktorý bol už raz zrealizovaný a ešte viac kúpou individuálneho či typového projektu od stavebnej firmy, ktorá je vám schopná to čo navrhla tiež kvalitne postaviť. To prečo danú etapu nemožno prehliadať je fakt, že správna voľba projektanta, stavebného dozoru a projektovej dokumentácie vám dokáže ušetriť desaťtisíce euro.

  1. FÁZA: Zabezpečenie financovania stavby domu

Získanie výhodného zafinancovania domu je určujúci nielen pre celkový rozpočet, ale aj pre budúci život. Pre väčšinu ľudí prestavuje najviac frustrujúcu fázu, ktorou si musia prejsť. Táto frustrácia však pramení predovšetkým z nedostatočnej orientácie v súčasných finančných produktoch. Preto je na mieste osloviť finančného poradcu alebo bankové inštitúcie. Kvalitné stavebné firmy, ktoré sa riadia heslom náš zákazník = spokojný zákazník, vám dokážu aj v tejto etape značne a zadarmo poradiť. V skratke, vlastné zdroje, hypotéka určená pre mladých, hypotéka určená pre drevostavby či úver zo stavebného sporenia, to sú najbežnejšie možnosti, ako výhodne získať financie na zrealizovanie sna o montovanom dome.

 

  1. FÁZA: Výber zhotoviteľa a tvorba rozpočtu

Niet pochýb o tom, že výber stavebnej firmy je pre celú stavbu domu kľúčový. Súčasný trend je jasný: preferencie dodávok na kľúč pred individuálnou výstavbou, ktorá v 90% neprináša také úspory, aké si majitelia domov predstavovali. Naopak stavbe domu svojpomocne sa lepí na päty smola v podobe nedobytných záruk, neplánovaných výdavkov, nekonečného termínu kolaudácie a totálneho vyčerpania vášho voľného času.

  1. FÁZA: Stavebné konanie a byrokracia

Súhlasy, vyjadrenia a stanoviská susedov, dotknutých orgánov či stavebného úradu sú podmienky, ktorým sa bohužiaľ nevyhnete. Treba podotknúť, že samotnému stavebnému povoleniu alebo ohláseniu predchádza vždy ešte tiež územné konanie, ktorého žiadosť vrátane doloženia požadovaných príloh nie je rozhodne žiaden špás. Aj tu však platí, že stavebné firmy dokážu vyjsť značne v ústrety, pričom ty z najlepších potom vyriešia kompletne všetko za vás. Je totiž v ich vlastnom záujme začať stavať čo možno najskôr.

  1. FÁZA: Riešenie inžinierskych sietí, zemné práce a základová doska

Tu sa javí najideálnejšie stavebne pripravená parcela, ktorá rieši napojenie na inžinierske siete len v rámci pozemku. V opačnom prípade počítajte s ďalšími nákladmi. Pomôcť môže šikovný architekt, projektant či projektujúci aj realizačná firma, ktorí umiestnia dom na pozemku tak, aby vás to finančne bolelo čo možno najmenej. Previesť zemné práce a základovú dosku potom môžete aj vlastnými silami, ak máte naozaj kvalitný projekt. Nie je na tom nič zložitého, avšak netreba podceňovať absolútnu vodorovnosť podkladu a úplný súlad s projektom. Vyplatí sa však, mať po ruke osoby skúsené s budovaním základov.

  1. FÁZA: Hrubá stavba a strecha

O dôležitosti hrubej stavby sme si už povedali. Teraz už teda viete, že v ôsmej etape sa viac než oplatí robiť všetky súvisiace práce odborne a kvalitne tak , aby boli splnené všetky energetické požiadavky kladené na novostavbu. Ak nie ste človek, ktorý lipne na detailoch a nerozumie zmysle, funkčnosti a pracovným postupom u montovaného domu, tu to radšej naozaj vzdajte a zverte hrubú stavbu aj strechu odborníkom. Vlhkosť, tvorba plesní, vysoké účty za energie, nesplnené zvukové izolačné predpoklady, to všetko hrozí, ak zanedbáte montáž či vyberiete nevhodný materiál.

  1. FÁZA: Inštalácia, rozvody a úprava povrchov

Ako ste už mohli vypozorovať v orientačnom grafe cenového podielu jednotlivých stavebných etáp, úprava povrchov a dokončovacie práce tvoria zhruba 32,5% zo stavebného rozpočtu. Mnohí pritom žijú v domnienke, že tu je po odbornej stránke takmer hotovo. Bohužiaľ nie je tomu tak. Položiť kanalizáciu, rozviesť dátové siete a elektrinu, položiť dlažby či vyrobiť a navrhnúť kuchynskú linku na mieru si vyžaduje odborníkov, ktoré je nutné za ich zručnosti patrične odmeniť.

  1. FÁZA: Kolaudácia a sťahovanie

Kolaudácia je cieľ, za ktorým sa každý budúci majiteľ domu tak ženie. Nezabudnite však, o jej uskutočnenie musíte požiadať na stavebnom úrade, inak by ste sa mohli načakať. Ak ste postupovali podľa kvalitne vypracovanej dokumentácie, môžete si aj u posledného bodu urobiť pomyselnú fajku. Tú potom zvýraznite po získaní kladného kolaudačného rozhodnutia a tešte sa z toho, akú cestu ste dokázali pokoriť preto, aby ste mohli žiť v súkromí, v súlade s prírodou, ekologicky, ekonomicky – jednoducho spokojne.

Toho, do aké miery bude pre vás tento zdĺhavý stavebný proces psychicky, fyzicky aj finančne náročný, ste strojcom len a len vy. Pozrite sa na schémy nižšie, teda na ukážky toho, ktorú fázu musíte riešiť sami a ktorých sa môžete zbaviť tak, aby bol dom postavený čo možno najskôr, najlacnejšie a zároveň tak, aby vám slúžil bez problémov po dlhý čas.

INDIVIDUÁLNA VÝSTAVBA

Tu si musíte prejsť všetkým na vlastnú päsť.

STAVEBNÁ FIRMA VRÁTANIE NÁKUPU PROJEKTU

Tuto naopak postačí, keď si dom a stavbu riadne premyslíte, zaistíte pozemok a financovanie. O nič viac už sa ďalej nemusíte starať.

STAVBA MONTOVANÉHO DOMU NA KĽÚČ

Iba pri stavbe domu na kľúč budete mať pocit, že zaobstarať si nový dom je skutočne hračka. Vo vašej réžii bude len výber pozemku a aj s tým vám naozaj kvalitná stavebná spoločnosť dokáže pomôcť.

,

Harmonogram stavby montovaného domu NA KĽÚČ

Ak sa rozhodnete osloviť stavebnú firmu, budete s ňou podpisovať dva dôležité dokumenty. Tie možno využiť pre získanie financovania a ďalej ako poistku toho, že dom bude zhotovený podľa všetkých jej náležitostí.

Zmluva o budúcej zmluve

Ak padne vaša voľba na stavebnú firmu, s tou v prvom rade uzatvárate tzv. zmluvu o budúcej zmluve a to ihneď po získaní súhlasu k výstavbe montovaného domu. Tento dokument je smerodajný pre získanie hypotekárneho úveru, pretože mnoho bánk zmluvu o budúcej zmluve akceptuje ako dôkaz, ktorý potvrdzuje účelnosť požadovaného úveru.

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo je uzatvorená najneskôr dva mesiace pred samotnou montážou domu a jej súčasťou je mimo klasické náležitosti ako pevná cena, termín výstavby, špecifikácia rozsahu dodávky apod. tiež podrobný časový harmonogram, výkaz výmer a splátkový kalendár.

Záruka na montovaný dom

Veľkou výhodou zveriť montáž montovaného domu stavebnej firme je to, že získate záruku na celé dielo a môžete tak dlhodobo reklamovať akúkoľvek vzniknutú poruchu či vadu. O tomto sa vám môže v prípade stavby svojpomocne, aj napriek sľubom remeselníkov, nechať iba zdať.  Ku zmluve o dielo dostanete tiež reklamačný poriadok a dokument zvaný Pokyny na prevádzku a údržbu domu. Tieto dokumenty vám pomôžu docieliť dlhej životnosti vášho nového bývania a tiež predísť prípadným ťahaniciam s firmou.

Poistenie

Či už v prípade stavby svojpomocne alebo s pomocou firmy, vždy sa viac než odporúča uzatvoriť kvalitné poistenie domu. Poistnou zmluvou sa chránite pred nečakanými výdavkami vzniknutými na základe krádeže, požiaru, výbuchu, pádu stromu, vandalizmu a pod.

Výber kvalitnej stavebnej firmy môže trvať niekoľko týždňov

Ani výber toho správneho stavebníka nie je veru ľahký proces. Zvoliť si tú správnu realizačnú firmu, ktorá sa postará nielen o samotnú výstavbu, ale aj o projekt, rokovania s úradmi a o kvalitný záručný aj pozáručný servis je nemenej zložitejšie, než ktorákoľvek z opísaných etáp. Tak ako v každom odvetví aj tu existuje rad nespoľahlivých ba dokonca podvodných dodávateľov. Preto sa oplatí dôkladne prehľadať internet, preveriť referencie a navštíviť ukážkové či zrealizované domy každej firmy, ktorá hrá prím vo vašich kartách. Našťastie, my, ktorí sme pre vás vytvorili tohto drahocenného sprievodcu, ponúkame tiež všetky kvalitné služby, ktoré tu popisujeme. Naša stavebná firma TreeMont s.r.o. sa zameria na výstavbu ultra-nízkoenergetických montovaných domov od A až po Z a to dokonca v niekoľkých variantoch: NOW, NOW AIRFEATURE. Ak teda aj naďalej váš záujem o splnení sna o novom vlastnom bývaní pretrváva, neváhajte nás kontaktovať na: info@montovane-domy.com, tel.: +0915 835 163. Za púhych 50 000 Euro sa môžete nasťahovať do vlastného rodinného domu a to počas niekoľkých týždňov.

TreeMont s.r.o. je ten pravý partner,

s ktorým náročnosť výstavby montovaného domu ani nepocítite.