Skladby stien domov NOW

  1. Silikátová omietka + armovacia sieťka
  2. Polystyrén 20 cm Polyform
  3. OSB doska 12 mm
  4. Horizontálne KVH 140 x 60 vyplnené tvrdenou vatou (Knauf MPE14 cm)
  5. Parozábrana  (vytvára parotesnú a vzduchotesnú vsrstvu)
  6. OSB doska 12 mm
  7. Horizontálny rošt (vzduchová/inštalačná medzera)
  8. Sadrokartón
  9. Náter

U steny = 0,11

Created by: IDCREW