Archívy pasívne montované domy - Treemont

22 jún

EU udáva stavebníctvu nový smer – dotýka sa to aj vás!

Problematika nízkoenergetických alebo pasívnych domov je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou preberanou odborníkmi aj širokou verejnosťou. Všetkých sa totiž dotýka viac, než sa môže zdať. Dôvodom je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ, ktorej hlavným cieľom je, aby do roku 2021 prinútila všetky členské štáty stavať domy s takmer nulovou spotrebou energie. Plnenie cieľa má zabezpečiť

Read More

Created by: IDCREW