Archívy tepelné čerpadlo - Treemont

31 jan

Tepelné čerpadlo – neoddeliteľná súčasť domov?

V klimatických podmienkach Slovenska je možné na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov využiť rôzne zariadenia. Popri slnečných kolektoroch alebo fotovoltaických paneloch tak môžete siahnuť po tepelných čerpadlách. Efektivita zariadení využívajúcich slnečné žiarenie počas roka často kolíše a viac-menej závisí od ročného obdobia alebo aktuálneho počasia. Spoľahlivejšie výkony ponúkajú tepelné čerpadlá, ktoré možno na ohrev teplej

Read More

Created by: IDCREW