Prečo stavať montované domy?

Kto investuje do vlastného rodinného domu, investuje do budúcnosti. A každý , kto sa rozhodne postaviť si svoj vlastný dom, chce bývať zdravo s minimálnymi nákladmi na prevádzku, pohodlne a hlavne rýchlo. Pri hodnotení týchto kritérií sú jasným favoritom montované domy.

Využívaním moderných technológii, špičkových materiálov, vysoká kvalita prevedenia jednotlivých prvkov, trvanlivosť, energetická úspornosť a hlavne rýchlosť výstavby sú faktory, ktoré v súčasnosti menia názor na montované domy. Pre investora je zaobstaranie si vlastného domu vždy významný výdaj a jeho podstatnú časť tvoria predovšetkým náklady na výstavbu samotnú, ktorá je pri montovaných domoch veľmi krátka. Hrubá stavba domu je hotová za niekoľko dní. Bývať preto môžete za 2 až 3 mesiace. Najznámejším spôsobom výstavby montovaného domu je pomocou drevenej stĺpikovej- rámovej konštrukcie na mieste stavby.

montované domy

Drevené rámové konštrukcie

Oproti prefabrikátom má tento spôsob výstavby výhodu najmä v tom, že si zákazník môže upraviť niektoré detaily počas výstavby skeletu, napríklad: veľkosti okien, posunutie priečky, posunutie otvorov dverí a okien. Na stavbe sa najprv zmontuje drevený masívny rošt,  ktorý tvorí nosnú konštrukciu domu. Jednotlivé profily sú vyrábané z kvalitného smrekového dreva s danou vlhkosťou. Jedná sa o KVH profily. Rošt sa následne vyplňuje tepelnou izoláciou, najčastejšie minerálnou vlnou. Minerálna vlna je nehorľavá, odolná proti škodcom, prináša kombináciu tepelnej a akustickej izolácie.

Rozdiel medzi difúzne otvorenou a difúzne uzavretou skladbou obvodovej steny

Rošt vyplnený izoláciou je následne zaklopený doskami na báze dreva alebo sádry. Z vonkajšej strany nasleduje ďalšia vrstva tepelnej izolácie a finálna omietka alebo obklad. U obidvoch typoch stien platí že, okrem miest nosných stĺpikov je v podstate celá stena využitá pre tepelnú izoláciu. Preto vykazujú tieto konštrukcie perfektné tepelnoizolačné vlastnosti. Z vnútornej strany je drevený rošt domu zakrytý sadrokartónovými doskami. Pri difúzne uzavretej konštrukcii, je pod sadrokartónovou doskou parozábrana, ktorá nedovoľuje prenikať vlhkosti z interiéru do konštrukcie domu. Medzi fóliu a vnútorný sadrokartón je samozrejme z dôvodu správneho fungovania konštrukcie vytvoriť vzduchovú medzeru.

V prípade difúzne otvorenej konštrukcie je vlhkosť regulovaná pomocou difúznych vlastností materiálov a ich vhodným usporiadaním. Súčasťou skladby stien u difúzne otvorenej konštrukcie je parobrzda napríklad v podobe drevovláknitých dosiek alebo takzvaných parobrzd na princípe fólii so samočinnou regulovateľnou difúznou priepustnosťou podľa stavu vlhkosti v ovzduší a okolitej teploty. Parozbrzda je inštalovaná taktiež za sadrokartónom, nasleduje drevený rám vyplnený izoláciou, ďalej je ďalšia vrstva izolácie a nakoniec difúzne otvorený fasádny systém s omietkou. Aby bola zaistená správna funkcia difúzne otvorenej stavby, musí difúzny odpor jednotlivých vrstiev smerom von klesať. Preto takúto stavbu nemôžeme z exteriéru zatepliť napríklad polystyrénom, ale napríklad minerálnou vlnou.