Vzduchotesnosť

Prečo je vzduchotesnosť pri montovaných domoch dôležitá?

Netesnými konštrukciami dochádza k stratám tepla prúdením vzduchu. Taktiež dochádza k transportu vnútornej vzdušnej vlhkosti do konštrukcie a vysokému riziku kondenzácie vodných pár.

Naše montované domy dnes poskytujú viac než základné prístrešie. Ponúkame vysoký štandard energetickej účinnosti, plnohodnotnú funkčnosť domu počas doby používania – a optimálnu teplotu prostredia v dome počas všetkých ročných období.
Do našich stavieb aplikujeme množstvo výrobkov pre splnenie požiadaviek moderného bývania. S použitím výrobkov od spoločnosti Knaufinsulation sú naše montované domy vzduchotesné a zároveň chránené proti vlhkosti. Váš dom je chránený pred nekontrolovateľným prúdením vzduchu, proti nepríjemnému prievanu a vysokým tepelným stratám. Škody, ktoré spôsobujú pliesne a iné huby, sa s použitím parozábrany pri difúzne uzatvorených stavbách a parobrzdy pri difúzne otvorených stavbách, stávajú minulosťou.

Parozábrany a parobrzdy

Systém pri zatepľovaných konštrukciách zabezpečuje:

  • Maximálnu vzduchotesnosť
  • Maximálnu paropriepustnosť na vonkajšej strane
  • Optimálnu parotesnosť na vnútornej strane
  • Dodatočnú ochranu pred vodou
  • Životnosť spojov až 50 rokov !

Difúzne uzatvorená stavba

Parotesná fólia bráni v prestupe vodných pár cez konštrukciu a následnému kondenzovaniu.

Prestup vodných pár do konštrukcie a riziku kondenzácie bráni parotesná fólia. Toto riešenie je cenovo prijateľnejšie ako u difúzne otvorenej konštrukcie, ale funkčnosť závisí od kvality prevedenia parozábrany Homeseal LDS 100 s použitím vzduchotesnej pásky pre spoje Homeseal LDS Soliplan a samolepiacimi páskami s prechodmi napr. pre káble

Difúzne otvorená stavba

S použitím parobrzdy vodné pary voľne prestupujú cez konštrukciu bez kondenzovania

Difúzny tok je obmedzený na vnútornej strane parobrzdou Homeseal LDS 2 Silk. Spoje parobrzdy preliepame páskou Homeseal LDS Solifit. Tento systém zaručuje vysokú životnosť. Spoje sú testované na 50 rokov.

Created by: IDCREW