Typy vykurovania v dome - Treemont

Typy vykurovania – je ich v súčasnej dobe veľa. Rozhodujúcimi faktormi pri ich finálnej voľbe je cena a postoj k životnému prostrediu. Niektoré zariadenia majú vyššiu obstarávaciu cenu, na druhej strane prinášajú nižšie náklady na prevádzku. Iné sú zase nenáročné na údržbu alebo si nevyžadujú špeciálnu technickú miestnosť ani zvláštnu starostlivosť. Poďme teda spoločne prísť na kĺb možnostiam vykurovania v rodinnom dome.
Sprvu je na mieste si uviezť, akými všemožnými palivami možno v dome zakúriť a aký základný mechanizmus si tieto palivá vyžadujú.

Typy vykurovania
Vykurovacie médium Druh kotla
Elektrina Elektrokotol
Priamotop
Zemný plyn Plynový nízkoteplotný kotol
Plynový kondenzačný kotol
Drevo Kotol na tuhá palivá
Biopalivá Kotol na príslušný druh biomasy
Vzduch, voda, zem Tepelné čerpadlo
Slnečná energie Solárne panely
Kombinácia médií Kombi kotol na drevo a zemný plyn
Hybridné plynové tepelné čerpadlo
Teplovodné kotly na tuhá paliva a biomasu
Kompaktné solárne jednotky
Hybridné systémy
apod.

Elektrokotol

Prvé miesto na rozbor si zaslúži rozhodne elektrokotol. Mnoho ľudí má totiž chybnú predstavu o tom, že kúrenie elektrikou je vždy drahšie ako treba kúrenie plynom. Z praxe však vyplýva, že pri kúrení elektrinou v nízkoenergetickom či pasívnom montovanom dome vedie v úspore nákladov jednoznačne elektrokotol. Elektrokotol si vyžaduje obehové čerpadlo a dnes už nevyhnutný regulačný systém zaisťujúci úspornú prevádzku. V súčasnosti sú žiadané veľmi úsporné kompaktné solárne jednotky, ktoré sa skladajú z elektrokotla, regulátora a solárneho zásobníka.

Vykurovanie elektrokotlom je mylne považované za najdrahší spôsob kúrenia. Kúrenie elektrinou je vhodné do nízkoenergetických a pasívnych montovaných domov. Súčasťou elektrokotlov je obehové čerpadlo a regulačný systém, čím sa zaručí komfortné teplo, úsporná prevádzka a jednoduchá obsluha.

Vykurovanie elektrokotlom je vhodné aj ako podpora iného druhu vykurovania (napr. pevným palivom).

Výhody

 • Vysoká účinnosť
 • Žiaden prach
 • Priama premena elektrickej energie na teplo
 • Šetrný k životnému prostrediu
 • Jednoduchá manipulácia

Nevýhody

 • Aby ste vykúrili celý dom musíte pri výbere kotla brať do úvahy výkon kotla a počet a veľkosť vykurovaných miestností
 • Cena elektriky

Elektrické kúrenie nie je len o elektrickom kotly. Je niekoľko druhov tohto typu kúrenia

 • Infrakúrenie
 • Elektrické, olejové, rebríkové radiátory
 • Akumulačné kachle
 • Priamovýhrevné konvektory
 • Infražiariče
 • Podlahové kúrenie

Každý z nich je vhodný na niečo iné, ale je možné ich aj navzájom kombinovať.

Výhody

 • Ekologické a tiché
 • Regulácia teploty v každej miestnosti
 • Odpadáva povinnosť každoročnej revízie zariadenia
 • Nižšie prvotné obstarávacie náklady

Nevýhody

 • Vyššia cena elektrickej energie. Ak budete kúrenie využívať v čase nízkeho tarifu prevádzkové náklady sa podstatne znížia.

Elektrické podlahové vykurovanie

Zdroj tepla je jedna vec, jeho distribúcia do jednotlivých miestností vec druhá. Každý kotol si vyžaduje určitý druh radiátorov rozmiestnených po dome. Ani ich voľba by sa nemala podceniť, pretože aj ony značne ovplyvňujú spotrebu paliva. Ako veľmi výhodné sa ukazuje podlahové vykurovanie, pretože je umiestnené priamo v podlahe a umožňuje tak distribuovať teplo človeku od nôh, čím zabraňuje zbytočnému kolobehu tepla tam, kde ho nie je potreba – pri strope. Z toho dôvodu už nie sú klasické nástenné radiátory, či stropné vykurovanie v kurze.

Radiátory sa však dajú všemožne kombinovať (podlahové, stenové, stropné) tak, ako to dovoľuje úžitkový priestor v dome a vaše estetické cítenie. Čo sa týka priestoru, podlahové vykurovanie si iný než ten pod podlahou nevyžaduje. Dané vychytané uschovanie má teda tú nespornú výhodu, že nenarušuje dizajn interiéru. Podlahové vykurovanie má navyše moderný a pohodlný systém ovládania skrze centrálny dotykový ovládač a ďalšie podporné ovládače v každej miestnosti. Regulovať sa dá teplota podlahy, či aj teplota vzduchu.

Ďalšou možnosťou, ako kúriť v dome elektrinou, je elektrický priamotop. Prevádzka priamotopu však býva o niečo nákladnejšia a tak sa používa skôr k príležitostnému a rýchlemu vykurovaniu. Priamotopé môže byť tiež aj podlahové vykurovanie.

Typy vykurovania

Plynové kotly

Kúrenie plynom je taktiež značne rozšírené a to hneď z troch dôvodov: má veľmi ľahké rozvody, pohodlné ovládanie a nevyžaduje si ani žiadne skladovacie priestory. Ďalším pozitívnym aspektom plynového kotla je to, že produkuje minimum škodlivých splodín, napriek tomu že je zemný plyn radený medzi fosílne palivá. Na trhu sú najbežnejšie dva druhy plynových kotlov: nízkoteplotné plynové kotly a kondenzačné plynové kotly. Kondenzačné kotly ešte viac eliminujú množstvo škodlivých spalín tým, že to čo inokedy uniká komínom, dokáže kondenzačný kotol efektívne využiť napr. na predhrievanie teplej vody.

Plynové kúrenie sa teší značnej obľube. Má na to hneď niekoľko dôvodov. Nepotrebujete skladovaciu miestnosť. Súčasné plynové kotly vám nezaberú veľa miesta. Jednoduché ovládanie a vysoká účinnosť sú ďalšími výhodami, ktoré hovoria v ich prospech.

Prvotné náklady na zriadenie plynového kúrenia patria medzi lacnejšie, ale môžu sa vyšplhať aj na niekoľko tisíc euro. K cene treba započítať  prietokový ohrievač, plynovú prípojku, vykurovacie potrubie a radiátory. Stále je ale tento spôsob kúrenia najvhodnejším variantom ak vám ide o čo najrýchlejšiu návratnosť vložených investícií. Je to hlavne vďaka kondenzačnej technike

Výhody

 • Produkuje minimum škodlivých splodín
 • Je vhodné do starých, ale aj moderných nízkoenergetických domov.
 • Kondenzačné plynové kotly odoberajú teplo spalinám čím sa zvyšuje účinnosť kotla.
 • Šetrný k životnému prostrediu
 • Nie je potrebný priestor pre skladovanie paliva

Nevýhody

 • Závislosť od dodávateľa
 • Možné zvyšovanie cien plynu v budúcnosti
 • Prevádzkové náklady vyššie než pri kúrení kotlom na pelety
 • Nutné pravidelné prehliadky

Kotly na tuhé palivá

Ďalším blahodarným zdrojom tepla je drevo. Dá sa kúriť jeho najrôznejšími formami, pričom niektoré sú vhodnejšie iné menej. V súčasnosti sa uprednostňuje skôr naštiepané drevo, a to predovšetkým tam, kde k nemu majú ľudia ľahký prístup. Ďalším populárnym médiom sú drevné peletky, ktoré sú navyše veľmi ekologické. Uhlí naopak stratilo na obľube, lebo sa jedná o drahý, takmer vyčerpaný zdroj energie, ktorého skladovanie aj manipulácia sú značne nepohodlné. Pre všetky spomínané drevené výrobky určené na kúrenie slúži kotol na tuhé palivá, pričom medzi žiadanejšie patrí ten s retortovým horákom. Výhodou kotla na tuhé palivá je, že môžete striedať médiá podľa ich aktuálnej ceny na trhu.

Krb navodí tú pravú rodinnú pohodu o tom niet najmenších pochybností. Ak máte možnosť dostať sa ľahko k drevu môžete vsadiť na kúrenie pevným palivom. S pomocou kotla na pevné palivo môžete vykúriť celý dom. Okrem štiepaného dreva môžete použiť aj drevené pelety, alebo brikety. Uhlie je tiež vhodné, ale vzhľadom k jeho cene a skutočnosti, že ide o takmer vyčerpaný zdroj energie vás náklady na získanie tepla vyjdú podstatne drahšie. Jedným z najžiadanejších kotlov na tuhé palivo je kotol s retortovým horákom (obsahuje deflektor, ktorý umožňuje úplné vyhorenie paliva a dohorenie spalín. Ventilátor vháňa do spaľovacej komory vzduch potrebný na horenie)

Výhody

 • Najnižšie náklady na kúrenie
 • Môžete ich použiť všade tam, kde nie je možnosť pripojiť sa na plynovú, alebo elektrickú sieť.
 • Môžete si zvoliť čím budete kúriť – drevo, brikety, pelety (napr. v závislosti od aktuálnej ceny)

Nevýhody

 • Potrebujete skladovaciu miestnosť
 • Prašnosť
 • Nutnosť neustálej obsluhy (ak odídete do práce, môže dôjsť k ochladeniu vykurovacích priestorov) – aspoň každých 7 – 8 hodín (v závislosti od veľkosti a parametrov kotla)
 • Nízka šetrnosť k životnému prostrediu
Typy vykurovania

Kotly určené pre biopalivá

Biopalivá, zahŕňajúci veľmi rozširujúca sa druh biologického palivového sortimentu, sú obľúbená predovšetkým vďaka svojmu čisto prírodnému charakteru. Tento biologický pôvod im naviac zaručuje nízku nákupnú cenu. Aj biopalivá si však vyžadujú zodpovedajúce technické zariadenie, ktorým môže byť napríklad:

1. Krby a krbové vložky na kusové drevo.

Tie potom ďalej členíme ešte na krbovej vložky využívajúce konvencie, akumulačné kachle a teplovodné systémy. Krby sú vyhľadávané predovšetkým z estetického hľadiska. Krbovej vložky mávajú v zásade dva možné spôsoby rozvodov (systém núteného rozvodu, systém realizovaný samotiažou), prípadne sa môže spoliehať len na rozloženie tepla v miestnostiach, kde je vykurovacie teleso umiestnené. Všetky varianty však so sebou nesú negatívny dopad na zdravie, pretože značne víria prach. To však neplatí pri akumulačných peciach, kedy k premene tepla dochádza skrze elektromagnetické vlnenie vychádzajúceho z povrchu kachlí.

Teplovodné systémy potom umožňujú spaľovať niekoľko druhov médií podľa dostupnosti a ich aktuálnych cien (kusové drevo, pelety, brikety atď.), Pričom majú navyše tú blahodarnú možnosť, kedy sú schopné skrze akumulačnú nádrž uchovávať teplú vodu na neskoršie použitie, prípadne rozvádzať teplú vodu do podlahového kúrenie. Tu si však dávajte pozor na pomer výkonu vykurovania a ohrevu vody. Zlá voľba môže zapríčiniť časté prekurovaní alebo prebytok teplej vody – teda zbytočné prevádzkové náklady.

2. Plne automatizované kotly na drevnú štiepku.

Tu pozor na vlhkosť štiepky, nesmie byť nižšia ako 30%. Rozdrvené vetvy stromov či rýchlo rastúcich drevín majú tendenciu pri nižšej vlhkosti v kotle explodovať a unikať komínom spoločne so spalinami. S kúrením drevnou štiepkou teda silne súvisí náročnosť na jej skladovanie, bez ktorého môže dochádzať k neekonomickému spaľovaniu.

3. Brikety do krbov, kachlí či kotlov na tuhé palivá.

Brikety sú zlisované piliny či hobliny a vyznačujú sa jednoduchou skladovateľnosťou, dlhou dobou spaľovania a jednoduchým prenášaním.

4. Automatický kotol na pelety a biomasu.

Tieto kotly umožňujú spaľovať a vytvárať teplo z širokého spektra biologického odpadu a biomasy. Najčastejšie sa však obstarávajú za cieľom spaľovaní pelet. Pelety rozlišujeme na drevné a alternatívne. Drevné pelety sa skladajú z čistého dreva bez prímesi alebo z dreva s drevenou kôrou. Alternatívne pelety potom vznikajú z energetický plodín (repka, obilniny) alebo z rôznych odpadov (papier, uhoľný prach). Kúrenie peletami sa v posledných rokoch veľmi rozmáha, lebo majú nadštandardné ekologické aj ekonomické vlastnosti: sú obnoviteľným zdrojom energie, nezvyšujú emisiu skleníkových plynov a prinášajú so sebou veľmi nízke prevádzkové náklady.

Tepelné čerpadlá

Aj keď sa môže zdať, že je tepelné čerpadlo rýdzo ekologickým spôsobom vykurovania, keďže jeho hlavné vykurovacie médium tvorí voda, vzduch či zem, nie je tomu bohužiaľ tak. Tepelné čerpadlo si vyžaduje aj pohonný kompresor, ktorý je uvádzaný do prevádzky pomocou nezanedbateľného množstva elektriny a tá, ako vieme, pochádza z jadrových či uhoľných elektrární. Obstarávacia cena tepelného čerpadlá je značne vysoká a v prípade nízkoenergetických domov hrozí, že nestihne dôjsť k návratnosti tejto vysoké počiatočné investície. Tú vlastnosť, že dokáže čerpať energiu z tak prirodzených médií akými voda, vzduch a pôda sú, však nemožno inak ako obdivovať.

Systém zem-voda čerpá energiu cez plastové rúrky umiestnené v zemi, v ktorých prúdi nemrznúca kvapalina. Využívanejší sú však systémy vzduch-vzduch alebo vzduch-voda. Tie dokážu získavať tepelnú energiu priamo zo vzduchu, čo je isto lacnejší a dostupnejší spôsob. Výhody týchto tepelných čerpadiel spočívajú v tom, že umožňujú celoročnú prevádzku (aj na ohrev vody úžitkové či bazénové) a že odoberaný vzduch navracajú späť cez tepelné straty domu, čím sa správajú ekologicky.

Solárne systémy

Systémy na báze slnečného žiarenia sú bezpochyby veľkým ochranárskym riešením pre životné prostredie. Sú lacným variantom pre ohrev vody a dokonca aj pre vykurovanie. Určujúcou je predovšetkým plocha solárnych panelov – čím väčšia, tým viac možností využitia získanej energie.

Solárne panely sa v prípade domáceho použitia umiestňujú spravidla na sedlové strechy s ideálnym sklonom 45° orientované na južnú stranu, rovný povrch však nie je prekážkou. Vyžadujú si technickú miestnosť pre umiestnenie akumulačných nádrží ako zásobáreň tepelnej úžitkovej vody.

Možnosťou pre ukladanie energie sú však treba aj bazény. Ohriata voda je potom rozvádzaná do domu pomocou radiátorov či podlahové vykurovania. Letné mesiace sú pre funkčnosť solárnych systémov najideálnejšie. V zime a pri zatiahnutej oblohe však účinnosť klesá.

Typy vykurovania sa teda značne rozšírili. Výsledkom výberu bývajú často kombinácie rôznych druhov palív aj zariadení. Vždy sa však vychádza z toho, akú veľkú plochu potrebujete vykúriť, do akej energetické triedy patrí váš dom a aké sú prepočty na budúcu prevádzku palivového systému.

Do popredia sa dostáva aj otázka, ak veľký kompromis ste schopní urobiť medzi ekologickosťou a pohodlnosťou. Súčasná doba rozhodne praje skôr ekologickým alternatívam, a to vďaka priaznivým cenám biologických palív, prínosu pre spoločnosť v podobe ochrany životného prostredia, či  štátnym dotáciám na zariadenie ekologického vykurovania.

Typy vykurovania

Created by: IDCREW