Hlavné výhody tepelného čerpadla - Treemont

Elektrický hybridný ohrievač vody značky Ariston je vybavený všetkými komponentmi na efektívnu prípravu teplej vody. Okrem modulu tepelného čerpadla obsahuje 100l zásobník na teplú vodu. Ohrievač vody využíva vzduch z miestnosti, v ktorej je nainštalovaný. Odoberá časť tepla z nasatého vzduchu a tepelné čerpadlo zvýši teplotu média na potrebnú úroveň. Z miestnosti sa odstraňuje vlhkosť, chránia sa stavebné materiály a zvyšuje sa kvalita bývania. Elektrický ohrievač je vopred nastavený vo výrobnom závode a čerpadlo je tak okamžite pripravené na prevádzku. Tieto nastavenia sa však dajú individuálne zmeniť prostredníctvom ovládacej jednotky regulácie.

Hlavné výhody tepelného čerpadla

 • v bežnej prevádzke dokáže ušetriť až 50% prevádzkových nákladov, oproti ohrievačom triedy B
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka vopred namontovanej jednotke a vopred
  nastavenej regulácii
 • Tichá prevádzka porovnateľná s chladničkou
 • Tepelné čerpadlo odoberá energiu vzduchu z miestnosti, v ktorej je inštalované nepotrebuje vonkajší vzduch
 • Zohriatie pitnej vody na 62 °C iba prostredníctvom modulu tepelného čerpadla
  pri teplote vzduchu nad 3 °C
 • výkon pri ohreve pitnej vody z 15 na 55°C iba 1,4kW
 • Priemerná spotreba elektrickej energie: 190 W

 

Created by: IDCREW