Etapy výstavby - hrubá stavba

  • Celoplošná hydroizolácia
  • Steny z KVH hranolov
  • Priečkové steny z KVH hranolov
  • Opláštenie obvodových stien – OSB doska
  • Strešná a stropná konštrukcia
  • Krytina (škridľa)
  • Odkvapový systém + klampiarske výrobky
  • Komín Sciedel
  • Režijné náklady, náklady na dopravu a ubytovanie pracovníkov

Created by: IDCREW