Etapy výstavby - hrubá stavba

 • Hrubá stavba
  • Hydroizolácia základovej dosky
  • Obvodové steny z KVH hranolov 140/60 mm
  • OSB doska exteriér
  • Nosné priečky z KVH hranolov 140/40mm
  • Nenosné priečky z KVH hranolov 100/40mm
  • komínový systém + oplechovanie vo farbe krytiny
  • Odkvapový systém
  • stropné trámy
  • sedlová/valbová strecha + betónová krytina

Created by: IDCREW