Etapy výstavby - hrubá stavba

Nakoľko v tejto etape výstavby sa môžu urobiť ešte menšie úpravy (posunutie dverí, okien) v prvý deň výstavby si so zákazníkom prejdeme celý pôdorys domu.

Dokončenie hrubej stavby, v závislosti od veľkosti domu a počasia je možné behom 5 až 12 dní.

Hrubá stavba obsahuje:

  • hydroizolácia základovej dosky
  • obvodové steny z KVH hranolov 140/50 mm
  • OSB doska exteriér
  • nosné priečky z KVH hranolov 100/40mm
  • nenosné priečky z KVH hranolov 100/40mm
  • komínový systém + oplechovanie vo farbe krytiny
  • odkvapový systém
  • stropné trámy
  • strecha (sedlová alebo valbová) + betónová krytina

Created by: IDCREW