21 apr

Aká energia je najlepšia? Tá ušetrená

13 miliárd litrov vyťaženej ropy denne150 miliárd kubických metrov plynu ročne dovezených z Ruska. 80 % celkovej spotreby zemného plynu na Slovensku je dodávaných z iných krajín. Slovensko je teda energeticky najmenej sebestačná krajina v Európe. Tretina spotreby energie sa pritom spotrebuje na prevádzku stavieb.

Jednou z najdôležitejších výziev pri stavbe montovaného domu, je šetrenie energie. Stavby sú všeobecne tými najväčšími žrútmi energie a preto sa budeme aj my touto témou zaoberať.

Aké je ideálne riešenie?

Nie je jednoznačne dané, čo je najideálnejšie na úplnú úsporu energie, všetko prináša iba čiastkové úspory. Ak však celú túto mozaiku možností využijeme v čo najväčšom rozsahu, dosiahneme celkový efekt vysokej úspory. Samozrejme je potrebné taktiež domy stavať tak, aby spotrebovávali čo najmenej energie.

Aký má alternatívna energia potenciál?

Ten najväčší potenciálslnečná energia dopadajúca na zem, ktorá predstavuje viac ako 2 500 násobok dnešnej spotreby energie. Berme do úvahy však iba plochu striech. Stále to však predstavuje pokrytie 4 násobku celosvetovej spotreby energie. Aj napriek tomu, že sa predpisy na slnečné kolektory každý rok sprísňujú je faktom, že priemerný termálny slnečný kolektor vyrobí až 400 kWh/m štvorcový za rok. Takže jeden meter štvorcový slnečného kolektora dokáže vyrobiť energiu niekoľko násobnej spotreby podlažného domu.

Na druhej pozícií sa nachádza energia veterná. Tá celkovo predstavuje 200 násobok svetovej spotreby, avšak reálne využiteľná by bola iba nepatrná časť a to asi tak polovica svetovej spotreby energie. Treťou najvýhodnejšou je bioenergia, ktorá by zvládla pokryť 48 % celosvetovej spotreby energie. Je dobrou správou, že slnečná energia je na prvom mieste, nakoľko je najvyužiteľnejšia.

Viac ako iba úspora?

Z dnešných prvkov bežne dostupných kdekoľvek v stavebninách môžete postaviť dom, ktorý nielenže nepotrebuje energiu na vykurovanie, ale bude jej mať dokonca nadbytok. Túto nadbytočnú energiu vie následne odovzdať do siete. Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu má priemerne 130 metrov štvorcových úžitkovej plochy. Takýto dom má okrem energie na svoju spotrebu ešte nadprodukciu energie 14 400 kWh za rok. Cena takejto stavby môže byť drahšia asi o 25 %, čo sa však vráti v úspore energie a v zisku.

, , , ,
Zdieľať