Blog

Ako získať dotáciu na obnovu rodinného domu v roku 2023

V súčasnej neľahkej dobe zdražovania je dobré každé euro. Zvlášť vtedy, ak ste sa nedávno rozhodli, že si chcete zrekonštruovať svoj rodinný dom. V roku 2022 spustilo Ministerstvo životného prostredia Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cieľom tohto projektu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Účelom obnovy je aj zníženie energetickej náročnosti domov, čo zlepšuje hospodárenie domácností. V tomto článku sa dozviete, kto má nárok na túto dotáciu, výšku dotácie, na čo sa bude dať dotácia využiť, dĺžku trvania obnovy, a taktiež aj to, ako sa dá spomínaná dotácia získať.

 

Kto má nárok na dotáciu?

 

O dotáciu môže požiadať majiteľ rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 1. januárom 2013.  Ak spĺňate túto najzákladnejšiu podmienku, musíte splniť ešte niekoľko ďalších:

 • liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom certifikáte alebo hodnotení, stavbu uvedenú ako rodinný dom.
 • váš dom musí byť využívaný hlavne na bývanie. V prípade podnikateľských alebo hospodárskych účelov nemôžete využívať viac ako 10% podlahovej plochy.
 • energetická hospodárnosť pred obnovou domu sa určí kompetentnou osobou v projektovom energetickom certifikáte alebo hodnotení.

O túto dotácie môžete požiadať len ako fyzická osoba. Zároveň musíte byť občanom EÚ a taktiež musíte mať trvalý pobyt na území SR a aj v dome, na ktorý žiadate dotáciu. Fyzická osoba musí byť spôsobilá na právne úkony a  musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu. Nesmiete mať ani žiadne väčšie dlhy alebo nedoplatky. Vlastníkom alebo spoluvlastníkom musíte zostať až do vyplatenia dotácie. Ak je viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci.

Výška dotácie

 

Dotáciu môžete získať vo výške 14 000€ alebo 19 000€. 14 000€ získate, ak pri obnove domu dosiahnete úsporu primárnej energie od 30% do 60% oproti stavu pred rekonštrukciou. 19 000€ je najvyššia čiastka dotácie. Pre získanie tohto finančného príspevku musíte dosiahnuť úsporu primárnej energie na viac ako 60% oproti stavu pred rekonštrukciou. Dotáciu môžete získať v maximálnej výške 60% celkových finančných prostriedkov, vynaložených na rekonštrukciu. 40% financií musíte doložiť z vlastných zdrojov. Výšku 18 000€ + preplatenie DPH, ktorá predstavuje 95% z celkových nákladov môžete získať vtedy, ak:

 • máte v rodičovskej alebo náhradnej starostlivosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a jeho vek nepresiahol 18 rokov,
 • žijete v domácnosti s viacdetnou rodinou, čo znamená že žijete v domácnosti kde je minimálne 1 rodič a 4 deti.

Pre takéhoto žiadateľa platí, že musí dosiahnuť úsporu energie najmenej 30% oproti stavu pred rekonštrukciou a zabezpečí 5% financií z vlastných zdrojov.

Využitie dotácie

 

Dotácia sa týka hlavne šetrenia energie. Ak získate dotáciu, musíte ju využiť aspoň na jedno z povinných opatrení. Medzi tieto opatrenia radíme:

 • zateplenie podlahy na teréne,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu,
 • zateplenie obvodového plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie strešného plášťa

Okrem povinných úkonov môžete pri rekonštrukcií vykonať aj jedno z voliteľných opatrení. Môžete napríklad vymeniť tepelné čerpadlo alebo nainštalovať solárne kolektory či fotovoltaické panely. Medzi ďalšie voliteľné opatrenia sa radí:

 • zelená strecha,
 • rekuperácia,
 • elektrokotol,

Podporované sú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. Z poskytnutej dotácie musíte vynaložiť minimálne 50% nákladov na realizáciu povinných opatrení. V prípade, ak ste už na jedno z povinných opatrení žiadali v minulosti dotáciu, ktorá vám bola poskytnutá, nemôžete ju zahrnúť do financovania povinných opatrení aj v Pláne obnovy rodinných domov 2022.

 

Dĺžka trvania obnovy

 

V prípade, ak je vám schválená žiadosť na dotáciu, dĺžka trvania obnovy môže trvať maximálne 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň kolaudačného rozhodnutia. Ak je obnova domu na základe ohlášky, tak obnova môže trvať maximálne 8 mesiacov. Ukončením realizácie projektu je deň odovzdania diela.

 

Ako vybavím žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu rodinného domu?

 

Pre získanie dotácie na obnovu rodinného domu je potrebné podať žiadosť prostredníctvom tohto online formulára. Žiadosť musíte podať elektronicky. Žiadosť Plán obnovy rodinných domov je možné podávať najneskôr do 28.2.2023. Výzva na predkladanie žiadostí trvá od 15.10.2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *