15 nov

Nízkoenergetické, pasívne a aj nulové domy sa vyznačujú plochou strechou. Oproti šikmým strechám má pár výhod. Veľkým mínusom, ktorý môže pri výbere typu strechy hrať kľúčovú úlohu je zatekanie. Z tohto dôvodu väčšina staviteľov siahne po šikmej streche. Výberom vhodného materiálu, ktorý na strechu použijete sa zatekania obávať nemusíte. Ak viete ako budete plochú strechu využívať viete si vybrať vhodný materiál na jej zhotovenie.

Vrchná vrstva strechy je jednou z najdôležitejších častí domu. Správnym zateplením strechy a vhodným typom hydroizolácie predĺžite životnosť strechy a zaistíte si v dome komfortné bývanie bez vlhkosti, zatekania a plesní. Vhodnou hydroizoláciou pre ploché strechy môžu byť hydroizolačné fólie alebo dobre známe asfaltové pásy.

Hydroizolácia – hydroizolačné fólie

Hydroizolačné fólie majú viacero výhod.

 • odolné voči UV žiareniu
 • odolné voči ozónu
 • odolné voči prerastaniu koreňov náletových rastlín
 • odolné voči chemikáliám
 • nízka hmotnosť
 • možnosť položiť fóliu v akomkoľvek počasí (v lete aj v zime)

Medzi ďalšie plusy hydroizolačných fólii patrí jednoduchá manipulácia s nimi. Hrúbka fólií je od 1 do 3 mm a ich údržba je minimálna.

Jedným z najpoužívanejších druhov hydroizolačných fólií je fólia z mäkčeného PVC (mPVC).  Aj keď ide o kvalitný a lacný hydroizolačný materiál na strechu môže byť neskôr dôvodom zníženia komfortu bývania. Zmäkčovadlá, ktoré sú vo fólii časom prechádzajú do asfaltu alebo polystyrénu a narúšajú ho. Fólia tuhne, stráca pružnosť a stáva sa krehkejšou. Je jednoduché ju mechanicky poškodiť. Zároveň dochádza k narušeniu súvislej tepelno . izolačnej vrstvy (polystyrénu), alebo narušeniu asfaltového pásu.

Aby ste zabránili rýchlemu znehodnoteniu strechy je dobré dať medzi mPVC a polystyrén (alebo asfalt) napríklad geotextíliu, ktorá zabráni prechodu zmäkčovadiel z fólie do inej vrstvy strechy.  Vďaka tomu si fólia zachová dlhšie svoje vlastnosti a nedôjde k zničeniu ďalšej vrstvy strechy.

Vyhnúť tomuto problému sa môžete aj použitím iného typu hydroizolačnej fólie.  Existuje niekoľko druhov hydroizolačných fólií.

 • polymérové z mäkčeného PVC
 • elastomérové z vinyl-acetát-etylénu
 • vystužené z polyetylén-chloridu
 • nevystužené z polyolefínov
 • s ochrannou vrstvou z polyizobutylénu
 • bez ochrannej vrstvy z kombinovaných kaučukov
 • monolitické z etylén-propylén-monoméru

Ďalším typom hydroizolácie sú asfaltové pásy.

Hydroizolácia – asfaltové pásy

Ako hydroizolácia sa najčastejšie používajú asfaltové pásy. V minulosti sa používal oxidovaný asfalt, ktorý sa dnes používa len ako dočasné riešenie, alebo ako podklad pre iný, modernejší typ hydroizolácie – modifikovaný asfalt.  V súčasnosti poznáme

 • modifikácia APP – ataktický (amorfný) polypropylén – je vhodný na strechy kde dopadá veľa slnečných lúčov. Je odolný voči UV žiareniu, mechanickému poškodeniu (prepichnutiu) a vďaka vysokému bodu mäknutia ho môžete použiť aj na šikmé strechy alebo ako podklad pre pochôdzne strechy. Neodporúča sa kombinovať ho s inými druhmi asfaltovýh pásov. Tento typ asfaltových pásov má vysokú tepelnú stálosť a vyššiu tuhosť materiálu.
 • modifikácia SBS – styrén-butadién-styrén – tento typ asfaltových pásov je menej odolný voči UV žiareniu, z čoho vyplýva potreba povrchovej úpravy. Dá sa s ním pracovať pri nízkych teplotách. Voči zaťaženiu má menšiu odolnosť – môžu vzniknúť preliačiny. Výhodou tejto modifikácie asfaltového pásu je jeho elasticita. Vracia sa do pôvodného stavu a ak náhodou dôjde k perforácii ma materiál snahu otvor minimalizovať. Je kompatibilný s asfaltovými pásmi z oxidovaného asfaltu.
 • modifikácia SBS (styrén-butadien-styrén), SIS (styrén-izoprén-styrén) a SEBS (styrén-etylén-butadien-styrén) – zachovávajú si dlhší čas pružnosť a majú vyššiu teplotnú stabilitu
 • modifikácia APAO – amorfný polyalfaolefin – tento typ asfaltových pásov je vysoko odolný voči teplotám a výborne sa prispôsobujú chladu. Vynikajú vysokou odolnosťou voči UV žiareniu. Vďaka týmto vlastnostiam má tento typ modifikácie dlhú životnosť a môžete ho použiť v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

Vlastnosti asfaltových pásov 

Pri výbere asfaltových pásov berte do úvahy ich vlastnosti. Nevhodným výberom môžete znížiť životnosť strechy a aj znížiť komfort bývania. Zatekanie je dôvodom vzniku plesní. Pri výbere si všímajte hlavne tieto tri vlastnosti asfaltových pásov

Bod mäknutia – bod mäknutia asfaltovej krycej vrstvy sa označuje  KK a udáva sa v °C.  Určuje teplotu kedy začína asfalt mäknúť.

 • modifikovaný APP : 135 – 150°C
 • modifikovaný SBS : 110 – 125°C
 • modifikovaný SBS,SIS,SEBS : 125°C

Stálosť za tepla – stálosť asfaltového pásu za tepla počas dvoch hodín – určuje kedy krycia vrstva asfaltového pásu vo zvislej polohe ešte nemení svoju polohu. Prekročením tejto teploty dochádza k stekaniu vrstvy asfaltu.

 • modifikovaný APP : 115 – 130°C
 • modifikovaný SBS : 90 – 110°C
 • modifikovaný SBS, SIS, SEBS : 105°C

Ohybnosť za nízkych teplôt – ohybnosť asfaltového pásu za studena – tento údaj si všímajte hlavne ak bývate v oblastiach kde v zimných mesiacoch teplota klesá hlbšie pod nulu. V tomto bode sa sleduje správanie asfaltu pri nízkych teplotách. Číslo udáva teplotu kedy ešte nedochádza vplyvom chladu k vzniku trhlín na vrchnej vrstve asfaltu.

 • modifikovaný APP : -5 – -15°C
 • modifikovaný SBS : -15 – -35°C
 • modifikovaný SBS,SIS, SEBS : -45°C

Hydroizolácia je dôležitou časťou strechy. Pri jej výbere berte ohľad na klimatické podmienky lokality kde stojí dom a na to či a ako chcete strechu využívať. Výberom správnej hydroizolačnej vrstvy  môžete výrazne predĺžiť životnosť plochej strechy.

Zdieľať

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *