Blog

Na čo myslieť pri výstavbe nízkoenergetického rodinného domu?

Rozhodli ste sa postaviť si rodinný dom? Máte veľa možností ako sa k tomu dopracovať a na výber máte viac druhov domov. Pri stavbe rodinného domu by ste mali myslieť na budúcnosť, pretože jedna vec je dom postaviť a druhá je ďalšia investícia do jeho vykurovania. Na vykurovanie rodinného domu sa minie značné množstvo nielen finančných prostriedkov, ale aj energie a preto sa v poslednom období rozšírila výstavba nízkoenergetických rodinných domov, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu energetickú hospodárnosť.

Zaobstarať si nízkoenergetický montovaný dom na kľúč je o niečo nákladnejšie ako výstavba murovaného rodinného domu, ale návratnosť je niekoľkonásobná. Preto na tento dôležitý fakt nezabúdajte pri zvažovaní, aký dom si dáte vybudovať. Pri výstavbe nízkoenergetického rodinného domu by ste mali myslieť na niekoľko dôležitých zásad.

Klimatické podmienky a orientácia

Pri výstavbe nízkoenergetického montovaného domu je potrebné brať do úvahy klimatické podmienky, kde bude tento dom stáť. Inak sa prístupujte k výstavbe takéhoto domu v severných okresoch s menším počtom slnečných dní a nízkymi vonkajšími teplotami v zime, inak v južných okresoch, kde sú vonkajšie teploty výrazne vyššie a možno počítať s výraznou pasívnou slnečnou energiou.

Nízkoenergetický montovaný dom je potrebné správne orientovať na svetové strany a tak sa dá ovplyvniť energetická bilancia domu. Obytné priestory treba orientovať na juh alebo juhozápad, či juhovýchod, naopak technické priestory ako práčovňa, kotolňa a iné obslužné priestory orientujte na sever, tým vytvoríte prirodzenú bariéru proti chladu v obytných priestoroch. V obytných miestnostiach využijete najviac teplo zo slnečných lúčov, v prípade, keď zvolíte pre nízkoenergetický montovaný dom tie správne okná. Aké okná zvoliť do montovaného domu sme riešili v predošlom článku, ktorý nájdete na našom blogu.

Zvýšená tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Najviac tepla uniká cez obvodový plášť domu, čiže cez steny, ďalej cez okná, dvere, podlahy a hlavne strechu, preto by mali mať vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti. Strecha patrí k tým prvkom, ktoré musia najviac odolávať klimatickým vplyvom. Preto pri hrúbke izolácie v strešnej konštrukcii treba dať pozor na to, že čím je menší sklon strechy, tým hrubšia tepelná izolácia by mala byť. Napríklad pri streche so sklonom 10 ° by nemala mať izolácia hrúbku pod 30 cm a pri pasívnych domoch by mala mať hrúbku minimálne 40 cm.

Poriadne zateplenie obvodových stien je tiež veľmi dôležité a preto ho netreba podceňovať. Preto je potrebné vyberať výrobcov s certifikovanými systémami. V snahe ušetriť sa bohužiaľ kombinujú rôzne komponenty od viacerých výrobcov a tak sa ľahko môže stať, že výsledkom po prvej zime sú rôzne praskliny, či opadávajúca a navlhnutá omietka.

Tvar nízkoenergetického montovaného domu

V prípade nízkoenergetických domov platí, že treba dostať čo najväčší objem do čo najmenšieho obalu. Jednou z podmienok je mať čo najmenej ochladzovaných plôch, čo znamená kompaktný tvar domu s minimálnym členením. Jednoduchý tvar a tým menšia plocha obvodových konštrukcií, ktoré sú ochladzované je zárukou menšej spotreby energie na vykurovanie, aby sa tieto tepelné straty vyrovnali. Samozrejme aj menšie riziko vzniku tepelných mostov v miestach spojov konštrukcíí. Veľmi dôležitým faktorom je faktor tvaru, čím je menší, tým sú menšie energetické nároky budovy pri rovnakom objeme. Faktor tvaru vyjadruje efektívnosť vynaložených nákladov na stavbu.

Nízkoenergetické montované domy sú väčšinou veľmi jednoduché, bez zbytočných výklenkov, balkónov alebo vikierov. Pritom neznamená, že sa musíte vzdať priestorového komfortu a postaviť si čo najmenší dom.Tvar domu je veľmi dôležitý pri posudzovaní energetickej náročnosti domu. Najvhodnejším tvarom sa preto javí kocka, ležatý kváder orientovaný dlhšou stranou na juh.

Tvar strechy nízkoenergetického domu

Pri výstavbe nízkoenergetického domu je potrebné myslieť aj na tvar strechy a to z hľadiska tepelných únikov. Najmenšiu plochu vytvára plochá strecha. Ich povesť utrpela nekvalitnými materiálmi a zlým vyhotovením v minulosti, kedy boli ploché strechy spájané s neustálym zatečením. Súčasná podoba plochej strechy využíva najmodernejšie materiály aj technológie a z pohľadu šetrenia energiou má veľa predností.

Vhodné sú aj sedlové strechy, tie však znamenajú najväčšiu ochladzovanú plochu, zároveň je ich konštrukcia náročná na vyhotovenie a je náchylnejšia na vznik tepelných mostov. Výhodnejšie sú pultové strechy s menším sklonom do 20 stupňov, pri ktorých sa optimalizujú ochladzované plochy a využiteľnosť obytných priestorov pod strechou. Ich konštrukcia je menej náročná z finančného aj technického hľadiska.

Naplánujte nízkoenergetický montovaný dom do detailov

Dopracovať sa k nízkoenergetickému montovanému domu, ktorý na svoju prevádzku nepotrebuje veľký prísun energie je veľmi náročné. Treba sa nad celým domom zamyslieť komplexne a brať do úvahy zásady, ktoré sme vám týmto článkom chceli priblížiť. Treba zohľadniť aj správny výber pozemku, orientáciu domu na svetové strany, dobrý projekt i vhodné materiály, či technológie a v neposlednom rade aj kvalitnú realizáciu.

Iba zateplenie a slnečné konektory na streche z domu neurobia nízkoenergetický dom. Síce znížia spotrebu energie na vykurovanie, ale nízkoenergetický štandard sa tým nedosiahne. Zamyslite sa preto ešte pred stavbou nízkoenergetického montovaného domu, čo od neho očakávate a všetko dôkladne naplánujte. Zmeny počas realizácie stavby ju zbytočne predražia a skomplikujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *