22 jún

Problematika nízkoenergetických alebo pasívnych domov je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou preberanou odborníkmi aj širokou verejnosťou. Všetkých sa totiž dotýka viac, než sa môže zdať. Dôvodom je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ, ktorej hlavným cieľom je, aby do roku 2021 prinútila všetky členské štáty stavať domy s takmer nulovou spotrebou energie. Plnenie cieľa má zabezpečiť nemalé finančné pokuty a sankcie.

Teraz už sa nedá stavať hoci čo

Túto povinnosť pocítite predovšetkým vy, ktorí ste sa rozhodli postaviť rodinný dom. Na projekt domu ste nútení nazerať tak, aby výsledkom bolo energeticky rozumné riešenie bývania. Európska smernica zatiaľ síce neudáva žiadne špecifické parametre, tie už si však stanovuje každý jednotlivý štát skrze svoje vlastné ciele zakomponované do zákonných opatrení. Nás všetkých sa tak viac ako týka Vyhláška č. 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorú sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny boli treba

Možno si hovoríte, že existuje rad iných globálnych problémov, ktorým by sa mala venovať obdobná pozornosť. Faktom však je, že prevádzka budov je najväčšou jednotlivou položkou v koláči využití energie každej národnej ekonomiky. Ak si teda chceme udržať komfort, na aký sme zvyknutí, musíme sa naučiť zabezpečovať s výrazne nižšou energetickou náročnosťou. Globálne otepľovanie a rútiacia sa hrozba vyčerpaní zásob obvyklých zdrojov energie, sú problémy ohrozujúci naše prežitie a dané opatrenia sú teda nevyhnutné. Nespornou výhodou je, že prírodné zdroje energie prinášajú veľkú úsporu prevádzkových nákladov v dome. Myslieť si teda, že sa jedná iba o marketingový trik výrobcov tepelných izolácií a energeticky vyspelých riešení a chovať zášť voči energetickým opatreniam kladených na výstavbu rodinných domov, je v danej situácii úplne zbytočné.

Možno strácate slobodu postaviť si dom úplne podľa svojho, získavate však oveľa viac –  sebestačnosť a energetickú nezávislosť, čo sa do budúcna javí ako oveľa cennejšie. Predovšetkým ak vás prepadnú treskúce mrazy, neznesiteľné horúčavy či výpadky energií z verejných sietí.

5 mét Európskej únie vyplývajúcich zo Smernice 2010/31/EÚ

Prečo je plnenie nízkoenergetickej výstavby nutnosťou, sme si už vysvetlili. O čo konkrétne sa však Európska únia snaží? Vo svojej smernici zaväzuje všetky členské štáty k dosiahnutiu týchto piatich základných met:

  1. Nové budovy majú byť najneskôr od začiatku roku 2021 stavané ako energeticky nulové alebo sa majú aspoň priblížiť tejto hranici.
  2. Budovy na nákladovo optimálnej úrovni.
  3. Motivácia trhu rozšírením a zverejňovaním energetických preukazov budov.
  4. Zavedenie pravidelných kontrol funkčnosti energetického vybavenia budov.
  5. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Povinné revízie kotlov, veľkovýroba peletiek a biomasy, kotlíkové dotácie, to všetko svedčí o tom, že to niekto myslí naozaj vážne. A ten niekto je vláda Slovenskej republiky, ktorá sa k naplneniu európskej smernice stavia veľmi zodpovedne.

Tuzemské snahy: Vyhláška s účinnosťou od 1.1.2017

Smernica nepredpisuje členským štátom konkrétne metódy hodnotenia a cieľové hodnoty. Toto ponecháva čisto v réžii každého štátu. Čo záväzné však smernica obsahuje? Aby sa do prevádzkovej energie domu započítavali energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, pomocná elektrická energia na prevádzku technických systémov budovy a energie na umelé osvetlenie. Slovenská republika si stanovila nasledujúce ciele, ktoré sú premietnuté vo vyhláške MVDR č. 364/2012 Z. z. a sú pre nás všetkých teda absolútne záväzné.

Východiskovým bodom sú presne definované energetické triedy budov. Uvedieme len hodnoty dané pre rodinné domy. Treba však podotknúť, že toto isté, avšak s odlišnými hodnotami, je povinné aj pre bytové domy, budovy občianskej vybavenosti alebo budovy administratívne.

                                              

Nízkoenergetické montované domy – teraz to najideálnejšie riešenie

Ak by sa človek nechcel výslednými spotrebami energií v novostavbe zaoberať vôbec, riešením by pre neho bol dom pasívny, ku ktorému vlastne všetky tieto snaženia smerujú. Jeho obstarávacia cena je však stále finančne náročná, na čom sa podpisuje najmä vysoká trhová hodnota potrebných technologických zariadení. Nízkoenergetický montovaný dom je teda doposiaľ tým najvýhodnejším kompromisom medzi cenou a environmentálnym prístupom ku stavebníctvu.

Za nízkoenergetický dom sa považuje ten, ktorý má spotrebu tepla na vykurovanie výrazne nižšiu ako sú doterajšie národné požiadavky. Jeho „voľná“ definícia znie: Nízkoenergetický dom je ten, ktorého spotreba na vykurovanie je nižšia ako 70 kWh / (m2.a).

Montovaný dom zase vyniká ľahkou konštrukciou, rýchlou výstavbou a tým aj veľmi nízkou obstarávacou cenou. Jeho výstavba aj prevádzka sú ekologické a tenké steny zaisťujú v porovnaní s masívnymi stavbami viac úžitkovej plochy pri rovnakej zastavenej ploche. Vzniknutá kombinácia – nízkoenergetický montovaný dom – vedie ku zdravému, lacnému a spokojnému bývaniu.

Nelámte si hlavu s tým, čo bude … a vlastne ani nie s tým, čo je – TreeMont s.r.o.

Čítať vyhlášky slovo od slova a vyberať materiál aj zariadenie tak, aby bolo docielené právne uznaných energetických štandardov, naozaj nemusí byť vašou prácou. Naša spoločnosť TreeMont s.r.o. nielenže sleduje najnovšie trendy a dianie v oblasti stavebníctva za vás. Prichádza tiež s unikátnou ponukou nízkoenergetických montovaných domov v troch rozličných technológiách, kedy si môžete sami určiť, v akej energetickej triede ste ochotní stavať. Stačí iba jeden telefón, jedno obchodné stretnutie, kde nám oznámite vaše predstavy o novom dome. My vám ich následne zrealizujeme počas niekoľkých pár týždňov a ku spokojnosti vašej aj tých vyššie postavených.

, , ,
Zdieľať

Komentáre: (5)

You are not signed in. Sign in to post comments.

O toľko diskutované vzduchotesnosti - Montované domy

29. júna 2017 | Reply

[…] s difúzne uzavretou či otvorenou konštrukciou, jeho zariadení do energetickej triedy podľa platných noriem a etapu, do ktorej si chcete montovaný dom nechať rozostaviť. Postaviť kvalitný montovaný […]

Dom snov, moderná nízkoenergetická montovaná drevostavba - Montované domy

24. júla 2017 | Reply

[…] prechodu tepla, než je odporúčané. Vďaka tomu sa tento montovaný dom snov radí do energetickej triedy A0 a svojimi vlastnosťami sa približuje domu pasívnemu. Jeho difúzne otvorený systém vie […]

Zelené strechy posúvajú montované domy zase o niečo vyššie - Montované domy

3. augusta 2017 | Reply

[…] ére. To sa snaží napraviť okrem iného aj Európska únia prostredníctvom záväznej Smernice 2010/31 / EÚ o energetických opatreniach v oblasti stavebníctva. A ďalej tiež architekti po celom svete sa […]

Neplaťte nájom. Získajte radšej svoj vlastný dom - dom montovaný. - Montované domy

18. septembra 2017 | Reply

[…] premrštenú cenu. TreeMont s.r.o. je solídna stavebná firma sledujúci najmodernejšie trendy a energetické požadavky, ktorá vám ponúka pomocnú ruku pri navrhovaní aj konštrukcii montovaného domu. Pre bližší […]

3 odlišné typy montovaných drevodomov - Montované domy

3. októbra 2017 | Reply

[…] členíme montované domy na tie s drevenou alebo železobetónovou konštrukciou. Vďaka ekologickému apelu, ktorý je v súčasnej dobe prioritný, sa však zameriame iba na montované drevodomy, ktoré […]

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *