Archívy prievzdušnosť - Treemont

29 jún

O toľko diskutovanej vzduchotesnosti

Vzduchotesnosť, alebo tiež prievzdušnosť, je označovaná za súčasný energetický problém. K jeho vyriešeniu vedie inovácia vzduchotesných vlastností jednotlivých stavebných materiálov, stavebných prvkov alebo obalov budov. Montovaný dom vie danému problému veľmi obstojne čeliť, a to dokonca dvoma odlišnými efektívnymi spôsobmi. Prečo sa vzduchotesnosť vo výstavbe javí ako strašiak č. 1? Chyby v projekte alebo neodborná

Read More

Created by: IDCREW