Archívy zeleň okolo domu - Treemont

03 aug

Zeleň okolo domu = veľmi efektívne a blahodarne riešenie

Snaha integrovať rodinné domy do prirodzeného prostredia je značná. Čoraz častejšej popularite sa tak teší zeleň, ako zelené záhrady na strechách ako aj veľké zelené plochy fasád. Zeleň vo výstavbe má totiž mimo prirodzený vizuálny efekt aj mnohé ďalšie pozitívne vplyvy na budovu aj jej prevádzku, ale aj na človeka. V prípade zelených striech a

Read More

Created by: IDCREW